1601
Broj statista: 156,86
God. rođenja: 1996
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 64
Konf. broj: 38
Broj cipela: 40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1602
Broj statista: 156,72
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 58
Konf. broj: 38
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1603
Broj statista: 110,29
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 51
Konf. broj: 36/38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
1604
Broj statista: 156,75
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 62
Konf. broj: M
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: srednja
Boja očiju: plava
1605
Broj statista: 114,92
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 49
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1606
Broj statista: 114,93
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 171
Težina: 56
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1607
Broj statista: 151,57
God. rođenja: 1997
Spol: ž
 

 

 

Visina: 161
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38/39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1608
Broj statista: 156,78
God. rođenja: 1976
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 58
Konf. broj: 34-36
Broj cipela: 40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1609
Broj statista: 151,55
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1610
Broj statista: 152,87
God. rođenja: 1997
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 47
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1611
Broj statista: 114,90
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 56
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1612
Broj statista: 153,8
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1613
Broj statista: 138,59
God. rođenja: 1998
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 51
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1614
Broj statista: 138,57
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 57
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38/39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
1615
Broj statista: 115,62
God. rođenja: 1983
Spol: m
 

 

 

Visina: 165
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1616
Broj statista: 138,55
God. rođenja: 1993
Spol: m
 

 

 

Visina: 181
Težina: 60
Konf. broj: 36
Broj cipela: 46
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
1617
Broj statista: 138,45
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 177
Težina: 65
Konf. broj: 36
Broj cipela: 40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1618
Broj statista: 115,64
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 59
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1619
Broj statista: 115,44
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1620
Broj statista: 115,71
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 158
Težina: 48
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1621
Broj statista: 115,56
God. rođenja: 1984
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: crna
1622
Broj statista: 92,98
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 55
Konf. broj: M
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1623
Broj statista: 138,13
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 177
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela: 40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1624
Broj statista: 115,86
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 162
Težina: 45
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1625
Broj statista: 96,1
God. rođenja: 1982
Spol: ž
 

 

 

Visina: 161
Težina: 48
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1626
Broj statista: 137,87
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 178
Težina: 56
Konf. broj: 36
Broj cipela: 40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1627
Broj statista: 137,84
God. rođenja: 1997
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 60
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1628
Broj statista: 115,80
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1629
Broj statista: 138,35
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
1630
Broj statista: 151,27
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 169
Težina: 56
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37/38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1631
Broj statista: 152,98
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1632
Broj statista: 114,78
God. rođenja: 1992
Spol: m
 

 

 

Visina: 177
Težina: 56
Konf. broj: 48
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
1633
Broj statista: 115,51
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 158
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1634
Broj statista: 115,52
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 52
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1635
Broj statista: 153,5
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 36
  
Boja kose: narančasta
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
1636
Broj statista: 160,39
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 53
Konf. broj: S
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
1637
Broj statista: 154,47
God. rođenja: 1996
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 63
Konf. broj: 40
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1638
Broj statista: 133,80
God. rođenja: 1966
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 56
Konf. broj: 36
Broj cipela: 36
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1639
Broj statista: 115,54
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
1640
Broj statista: 108,46
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 53
Konf. broj: 36/38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1641
Broj statista: 151,26
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 176
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela: 40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1642
Broj statista: 108,66
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 46
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1643
Broj statista: 108,62
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: crna
1644
Broj statista: 108,60
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1645
Broj statista: 115,55
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 62
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1646
Broj statista: 108,58
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 176
Težina: 46
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: crvena
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1647
Broj statista: 152,90
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela: 36
Broj košulje: 36
  
Boja kose: crvena
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1648
Broj statista: 115,53
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 172
Težina: 60
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1649
Broj statista: 154,43
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 174
Težina: 60
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39/40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđezelena
1650
Broj statista: 111,67
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 162
Težina: 57
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
1651
Broj statista: 111,92
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 58
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1652
Broj statista: 154,55
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 174
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1653
Broj statista: 113,92
God. rođenja: 1987
Spol: m
 

 

 

Visina: 170
Težina: 70
Konf. broj: 48
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
1654
Broj statista: 132,88
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37-38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: crna
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
1655
Broj statista: 155,55
God. rođenja: 1984
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 172
Težina: 60
Konf. broj: 36-38
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: crna
1656
Broj statista: 113,86
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1657
Broj statista: 154,45
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 61
Konf. broj: 36
Broj cipela: 40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
1658
Broj statista: 111,94
God. rođenja: 1960
Spol: ž
 

 

 

Visina: 158
Težina: 48
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1659
Broj statista: 133,7
God. rođenja: 1996
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1660
Broj statista: 155,63
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 58
Konf. broj:
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1661
Broj statista: 111,79
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 57
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
1662
Broj statista: 155,71
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 47
Konf. broj: XS,S,M
Broj cipela: 38-39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
1663
Broj statista: 111,74
God. rođenja: 1981
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 44
Konf. broj: 34
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
1664
Broj statista: 76,2
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 165
Težina: 49
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37/38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
1665
Broj statista: 151,81
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1666
Broj statista: 137,82
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 178
Težina: 60
Konf. broj: 36
Broj cipela: 40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1667
Broj statista: 112,11
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 63
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1668
Broj statista: 153,42
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 135
Težina: 49
Konf. broj: 36
Broj cipela: 35-36
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
1669
Broj statista: 113,26
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 162
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1670
Broj statista: 155,6
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 169
Težina: 57
Konf. broj: 36,38
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
1671
Broj statista: 113,27
God. rođenja: 1983
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1672
Broj statista: 113,44
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 56
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1673
Broj statista: 113,56
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 57
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
1674
Broj statista: 154,64
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 159
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 36
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1675
Broj statista: 113,60
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 55
Konf. broj: 36/38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđezelena
1676
Broj statista: 111,66
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 156
Težina: 49
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
1677
Broj statista: 152,25
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
1678
Broj statista: 113,69
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 52
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
1679
Broj statista: 111,99
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 177
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1680
Broj statista: 152,30
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 168
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1681
Broj statista: 111,98
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 158
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1682
Broj statista: 113,80
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 54
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1683
Broj statista: 111,95
God. rođenja: 1979
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 46
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1684
Broj statista: 160,41
God. rođenja: 1996
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 54
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
1685
Broj statista: 111,11
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 49
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1686
Broj statista: 155,74
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 52
Konf. broj: 36
Broj cipela: 36
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1687
Broj statista: 111,28
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 52
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
1688
Broj statista: 156,24
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 58
Konf. broj: 36-38
Broj cipela: 38,5
Broj košulje: 36
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
1689
Broj statista: 111,26
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 55
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: plava
1690
Broj statista: 111,18
God. rođenja: 1960
Spol: ž
 

 

 

Visina: 156
Težina: 40
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: srednja
Boja očiju: plava
1691
Broj statista: 153,95
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38/39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1692
Broj statista: 111,32
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plavosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
1693
Broj statista: 153,84
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1694
Broj statista: 154,7
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela: 36
Broj košulje: 36
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
1695
Broj statista: 114,70
God. rođenja: 1992
Spol: m
 

 

 

Visina: 170
Težina: 60
Konf. broj: 46
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
1696
Broj statista: 114,73
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 49
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1697
Broj statista: 113,25
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 48
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
1698
Broj statista: 153,76
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 63
Konf. broj: 38
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
1699
Broj statista: 112,12
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 56
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1700
Broj statista: 151,75
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
1701
Broj statista: 156,51
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 52
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1702
Broj statista: 153,87
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 57
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
1703
Broj statista: 111,54
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
1704
Broj statista: 111,60
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 169
Težina: 52
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1705
Broj statista: 152,15
God. rođenja: 1997
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 54
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1706
Broj statista: 154,37
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
1707
Broj statista: 111,58
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 162
Težina: 52
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1708
Broj statista: 114,8
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: plava
1709
Broj statista: 114,27
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 156
Težina: 53
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1710
Broj statista: 152,64
God. rođenja: 1996
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 54
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38/39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
1711
Broj statista: 155,85
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 159
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela: 36
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
1712
Broj statista: 152,79
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 155
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela: 36
Broj košulje: 36
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plavozelena
1713
Broj statista: 111,53
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 47
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
1714
Broj statista: 111,45
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1715
Broj statista: 155,94
God. rođenja: 1975
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 57
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose:
Boja očiju: plava
1716
Broj statista: 132,8
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 57
Konf. broj: 38/36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
1717
Broj statista: 153,22
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38/39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1718
Broj statista: 156,11
God. rođenja: 1997
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 173
Težina: 50
Konf. broj: 34-36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plavosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1719
Broj statista: 111,37
God. rođenja: 1983
Spol: ž
 

 

 

Visina: 155
Težina: 43
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1720
Broj statista: 132,13
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plavosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
1721
Broj statista: 136,52
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 172
Težina: 57
Konf. broj: 36
Broj cipela: 40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1722
Broj statista: 132,78
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 173
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1723
Broj statista: 137,25
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 174
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1724
Broj statista: 136,70
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 170
Težina: 56
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39/40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1725
Broj statista: 99,71
God. rođenja: 1973
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Blizanci

 

Visina: 168
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1726
Broj statista: 99,68
God. rođenja: 1989
Spol: m
 

 

Kategorija:

Blizanci

 

Visina: 178
Težina: 66
Konf. broj: 39
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
1727
Broj statista: 134,66
God. rođenja: 1973
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
1728
Broj statista: 104,91
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 172
Težina: 57
Konf. broj: M
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1729
Broj statista: 137,49
God. rođenja: 1997
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 36
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1730
Broj statista: 99,5
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 49
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1731
Broj statista: 103,94
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 45
Konf. broj: 34/36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1732
Broj statista: 137,77
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 60
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39/40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
1733
Broj statista: 134,70
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 173
Težina: 60
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1734
Broj statista: 99,72
God. rođenja: 1973
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Blizanci

 

Visina: 164
Težina: 52
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1735
Broj statista: 137,27
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 173
Težina: 52
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1736
Broj statista: 99,3
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 50
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1737
Broj statista: 105,2
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1738
Broj statista: 134,78
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela: 36
Broj košulje: 36
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1739
Broj statista: 105,3
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 54
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1740
Broj statista: 132,65
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 170
Težina: 59
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1741
Broj statista: 103,10
God. rođenja: 1983
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 55
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
1742
Broj statista: 103,11
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 54
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
1743
Broj statista: 136,18
God. rođenja: 1998
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 52
Konf. broj: 38/36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1744
Broj statista: 135,57
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
1745
Broj statista: 137,26
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 174
Težina: 56
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
1746
Broj statista: 99,67
God. rođenja: 1989
Spol: m
 

 

Kategorija:

Blizanci

 

Visina: 177
Težina: 67
Konf. broj: 39
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
1747
Broj statista: 102,53
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 56
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
1748
Broj statista: 106,96
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 171
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1749
Broj statista: 103,39
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 153
Težina: 46
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
1750
Broj statista: 135,42
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 48
Konf. broj: 36
Broj cipela: 36
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1751
Broj statista: 105,76
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 51
Konf. broj: 36/38
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1752
Broj statista: 135,60
God. rođenja: 1995
Spol: m
 

 

 

Visina: 174
Težina: 56
Konf. broj: 38
Broj cipela: 45
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
1753
Broj statista: 102,64
God. rođenja: 1983
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1754
Broj statista: 105,78
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 65
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
1755
Broj statista: 135,51
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 180
Težina: 64
Konf. broj: 36
Broj cipela: 41
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
1756
Broj statista: 102,62
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 54
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1757
Broj statista: 102,70
God. rođenja: 1984
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 48
Konf. broj: S
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
1758
Broj statista: 104,88
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 58
Konf. broj: S
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1759
Broj statista: 132,59
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
1760
Broj statista: 137,38
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 60
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1761
Broj statista: 105,31
God. rođenja: 1984
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 51
Konf. broj: M
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
1762
Broj statista: 102,34
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1763
Broj statista: 136,75
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 165
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1764
Broj statista: 102,36
God. rođenja: 1978
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 49
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
1765
Broj statista: 137,78
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 178
Težina: 60
Konf. broj: 36
Broj cipela: 40
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1766
Broj statista: 104,29
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 53
Konf. broj: S
Broj cipela:
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1767
Broj statista: 136,76
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 162
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1768
Broj statista: 137,66
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 36
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1769
Broj statista: 136,79
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 60
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1770
Broj statista: 136,89
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 173
Težina: 68
Konf. broj: 38
Broj cipela: 39
Broj košulje: 36
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
1771
Broj statista: 132,53
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela: 36
Broj košulje: 36
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1772
Broj statista: 106,53
God. rođenja: 1976
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 47
Konf. broj: 34-36
Broj cipela:
Broj košulje: 34-36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
1773
Broj statista: 133,85
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 157
Težina: 47
Konf. broj: 34-36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 34-36
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1774
Broj statista: 156,87
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 42
Konf. broj: XS, S
Broj cipela: 36
Broj košulje: 34-36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1775
Broj statista: 138,36
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 50
Konf. broj: 34/36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1776
Broj statista: 137,16
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 162
Težina: 52
Konf. broj: 34/36
Broj cipela: 36
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1777
Broj statista: 105,70
God. rođenja: 1983
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 165
Težina: 46
Konf. broj: 34/36
Broj cipela:
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
1778
Broj statista: 137,85
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 174
Težina: 55
Konf. broj: 34/36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
1779
Broj statista: 151,60
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 174
Težina: 59
Konf. broj: 34/36
Broj cipela: 38/39
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1780
Broj statista: 137,88
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 160
Težina: 48
Konf. broj: 34/36
Broj cipela: 36
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: crvena
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
1781
Broj statista: 105,89
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 51
Konf. broj: 34/36
Broj cipela:
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1782
Broj statista: 137,40
God. rođenja: 1997
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 46
Konf. broj: 34/36
Broj cipela: 40
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
1783
Broj statista: 132,80
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 48
Konf. broj: 34/36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1784
Broj statista: 138,12
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 48
Konf. broj: 34/36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1785
Broj statista: 5,78
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 175
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela: 40
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
1786
Broj statista: 154,53
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 159
Težina: 49
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1787
Broj statista: 136,19
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 49
Konf. broj: 34/36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1788
Broj statista: 151,47
God. rođenja: 1981
Spol: ž
 

 

 

Visina: 156
Težina: 47
Konf. broj: 34/36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 34/36
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1789
Broj statista: 154,56
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 177
Težina: 62
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje: 34,36
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1790
Broj statista: 135,46
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 158
Težina: 48
Konf. broj: 34
Broj cipela: 35-36
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1791
Broj statista: 132,12
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 45
Konf. broj: 34
Broj cipela: 36
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
1792
Broj statista: 134,67
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 176
Težina: 55
Konf. broj: 34
Broj cipela: 38
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
1793
Broj statista: 110,6
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 49
Konf. broj: 34
Broj cipela:
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
1794
Broj statista: 135,50
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 57
Konf. broj: 34
Broj cipela: 38
Broj košulje: 34
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1795
Broj statista: 153,99
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 51
Konf. broj: 34
Broj cipela: 38
Broj košulje: 34
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1796
Broj statista: 151,33
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Blizanci

 

Visina: 175
Težina: 50
Konf. broj: 34
Broj cipela: 39/40
Broj košulje: 34
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1797
Broj statista: 108,8
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 47
Konf. broj: XS
Broj cipela:
Broj košulje: 34
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1798
Broj statista: 153,89
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 160
Težina: 52
Konf. broj: 34/36
Broj cipela: 37
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1799
Broj statista: 109,22
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 48
Konf. broj: M
Broj cipela:
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1800
Broj statista: 132,54
God. rođenja: 1999
Spol: ž
 

 

 

Visina: 161
Težina: 47
Konf. broj: 34
Broj cipela: 40
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1801
Broj statista: 152,73
God. rođenja: 2000
Spol: ž
 

 

 

Visina: 157
Težina: 38
Konf. broj: 34
Broj cipela: 38
Broj košulje: 34
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1802
Broj statista: 152,74
God. rođenja: 2001
Spol: ž
 

 

 

Visina: 145
Težina: 39
Konf. broj: 34
Broj cipela: 37
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1803
Broj statista: 5,97
God. rođenja: 1993
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 196
Težina: 88
Konf. broj: XL 50
Broj cipela: 47.5
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
1804
Broj statista: 156,35
God. rođenja: 1984
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 58
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
1805
Broj statista: 156,14
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 173
Težina: 58
Konf. broj:
Broj cipela: 39
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
1806
Broj statista: 133,15
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 52
Konf. broj: 34
Broj cipela: 38/39
Broj košulje: 34
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
1807
Broj statista: 152,33
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 162
Težina: 52
Konf. broj: 34
Broj cipela: 37
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1808
Broj statista: 132,62
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 174
Težina: 53
Konf. broj: 34
Broj cipela: 39
Broj košulje: 34
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
1809
Broj statista: 108,11
God. rođenja: 1984
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 52
Konf. broj: XS
Broj cipela:
Broj košulje: 34
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: