1
Broj statista: 5,82
God. rođenja: 0
Spol: m
 

 

 

Visina: 140
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela: 39
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
2
Broj statista: 5,51
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
3
Broj statista: 5,12
God. rođenja: 0
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
4
Broj statista: 5,11
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
5
Broj statista: 5,53
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 177
Težina: 0
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
6
Broj statista: 5,3
God. rođenja: 0
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
7
Broj statista: 153,37
God. rođenja: 2013
Spol: m
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
8
Broj statista: 5,81
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 170
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
9
Broj statista: 5,15
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
10
Broj statista: 5,85
God. rođenja: 0
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju: smeđa
11
Broj statista: 5,95
God. rođenja: 1986
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
12
Broj statista: 5,111
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 178
Težina: 0
Konf. broj: 38
Broj cipela: 41
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
13
Broj statista: 5,112
God. rođenja: 2001
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plavosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
14
Broj statista: 5,1
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
15
Broj statista: 5,124
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
16
Broj statista: 106,95
God. rođenja: 1961
Spol: ž
 

 

 

Visina: 158
Težina: 0
Konf. broj: 40-42
Broj cipela:
Broj košulje: 40-42
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
17
Broj statista: 127,85
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
18
Broj statista: 5,34
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
19
Broj statista: 119,28
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
20
Broj statista: 5,36
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 170
Težina: 0
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
21
Broj statista: 127,90
God. rođenja: 0
Spol: m
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
22
Broj statista: 127,89
God. rođenja: 0
Spol: m
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
23
Broj statista: 127,88
God. rođenja: 0
Spol: m
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
24
Broj statista: 5,45
God. rođenja: 2010
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: crna
25
Broj statista: 127,86
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
26
Broj statista: 5,14
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
27
Broj statista: 127,84
God. rođenja: 0
Spol: m
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
28
Broj statista: 127,83
God. rođenja: 0
Spol: m
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
29
Broj statista: 127,82
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
30
Broj statista: 127,81
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
31
Broj statista: 127,80
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
32
Broj statista: 91,55
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj: 10
Broj cipela: 33
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
33
Broj statista: 127,87
God. rođenja: 0
Spol: m
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
34
Broj statista: 5,28
God. rođenja: 1981
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
35
Broj statista: 154,78
God. rođenja: 0
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
36
Broj statista: 154,31
God. rođenja: 2011
Spol: m
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: crna
37
Broj statista: 154,58
God. rođenja: 2013
Spol: m
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: srednja
Boja očiju: plava
38
Broj statista: 154,30
God. rođenja: 2011
Spol: m
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: crna
39
Broj statista: 154,77
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
40
Broj statista: 155,25
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
41
Broj statista: 155,36
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 175
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
42
Broj statista: 155,61
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 176
Težina: 0
Konf. broj: 40
Broj cipela: 41
Broj košulje: 38
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
43
Broj statista: 154,11
God. rođenja: 1976
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 165
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
44
Broj statista: 160,75
God. rođenja: 1973
Spol: m
 

 

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
45
Broj statista: 155,92
God. rođenja: 1997
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 184
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
46
Broj statista: 160,55
God. rođenja: 1900
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
47
Broj statista: 155,69
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 179
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
48
Broj statista: 153,91
God. rođenja: 2013
Spol: ž
 

 

 

Visina: 68
Težina: 7
Konf. broj: 68
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: crna
49
Broj statista: 154,67
God. rođenja: 2013
Spol: m
 

 

 

Visina: 67
Težina: 7
Konf. broj: 74
Broj cipela: 17
Broj košulje: 74
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
50
Broj statista: 110,34
God. rođenja: 2007
Spol: m
 

 

 

Visina: 60
Težina: 7
Konf. broj: 74
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
51
Broj statista: 121,1
God. rođenja: 2008
Spol: m
 

 

 

Visina: 70
Težina: 9
Konf. broj: 76-80
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
52
Broj statista: 98,48
God. rođenja: 2005
Spol: ž
 

 

 

Visina: 0
Težina: 9
Konf. broj: 2
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
53
Broj statista: 154,74
God. rođenja: 2013
Spol: m
 

 

 

Visina: 78
Težina: 9
Konf. broj: 80
Broj cipela: 18
Broj košulje: 80
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plavozelena
54
Broj statista: 135,25
God. rođenja: 2010
Spol: ž
 

 

 

Visina: 85
Težina: 9
Konf. broj: 80
Broj cipela: 18
Broj košulje: 80
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
55
Broj statista: 114,60
God. rođenja: 2006
Spol: ž
 

 

 

Visina: 76
Težina: 10
Konf. broj: 80
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
56
Broj statista: 154,83
God. rođenja: 2013
Spol: m
 

 

 

Visina: 77
Težina: 10
Konf. broj: 74/80
Broj cipela: 18
Broj košulje: 74/80
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
57
Broj statista: 111,49
God. rođenja: 2006
Spol: m
 

 

 

Visina: 81
Težina: 11
Konf. broj: 86
Broj cipela:
Broj košulje: 86
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
58
Broj statista: 115,6
God. rođenja: 2006
Spol: ž
 

 

 

Visina: 77
Težina: 11
Konf. broj: 80
Broj cipela:
Broj košulje: 80
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
59
Broj statista: 120,85
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 83
Težina: 11
Konf. broj: 2
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
60
Broj statista: 133,32
God. rođenja: 2009
Spol: ž
 

 

 

Visina: 86
Težina: 11
Konf. broj: 86
Broj cipela: 22/23
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
61
Broj statista: 5,119
God. rođenja: 2011
Spol: ž
 

 

 

Visina: 86
Težina: 11
Konf. broj:
Broj cipela: 20
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: srednja
Boja očiju: plava
62
Broj statista: 101,15
God. rođenja: 2004
Spol: m
 

 

 

Visina: 82
Težina: 11
Konf. broj: 86
Broj cipela:
Broj košulje: 86
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
63
Broj statista: 152,86
God. rođenja: 2011
Spol: ž
 

 

 

Visina: 100
Težina: 11
Konf. broj: 86
Broj cipela: 21/22
Broj košulje: 86
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
64
Broj statista: 113,88
God. rođenja: 2006
Spol: ž
 

 

 

Visina: 88
Težina: 12
Konf. broj: 3
Broj cipela:
Broj košulje: 3
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
65
Broj statista: 102,95
God. rođenja: 2004
Spol: ž
 

 

 

Visina: 90
Težina: 12
Konf. broj: 96
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plavosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
66
Broj statista: 121,50
God. rođenja: 2006
Spol: m
 

 

 

Visina: 90
Težina: 12
Konf. broj: 3
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
67
Broj statista: 118,3
God. rođenja: 2005
Spol: ž
 

 

 

Visina: 100
Težina: 12
Konf. broj: 98
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crvena
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
68
Broj statista: 151,88
God. rođenja: 2010
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Blizanci

 

Visina: 87
Težina: 12
Konf. broj: 92
Broj cipela: 22
Broj košulje: 92
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
69
Broj statista: 118,2
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 100
Težina: 13
Konf. broj: 86
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
70
Broj statista: 114,84
God. rođenja: 2006
Spol: m
 

 

 

Visina: 90
Težina: 13
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
71
Broj statista: 127,53
God. rođenja: 2008
Spol: m
 

 

 

Visina: 73
Težina: 13
Konf. broj: 80
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
72
Broj statista: 151,89
God. rođenja: 2010
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Blizanci

 

Visina: 90
Težina: 13
Konf. broj: 92
Broj cipela: 23
Broj košulje: 92
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
73
Broj statista: 119,61
God. rođenja: 2006
Spol: ž
 

 

 

Visina: 80
Težina: 13
Konf. broj: 2
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
74
Broj statista: 160,78
God. rođenja: 2011
Spol: m
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 109
Težina: 13
Konf. broj: 104
Broj cipela: 27
Broj košulje: -
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
75
Broj statista: 125,97
God. rođenja: 2008
Spol: m
 

 

 

Visina: 90
Težina: 13
Konf. broj: 92
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: srednja
Boja očiju: plava
76
Broj statista: 117,13
God. rođenja: 2005
Spol: ž
 

 

 

Visina: 100
Težina: 14
Konf. broj: 3
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
77
Broj statista: 155,7
God. rođenja: 2010
Spol: ž
 

 

 

Visina: 98
Težina: 14
Konf. broj: 92
Broj cipela: 24
Broj košulje: 92
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
78
Broj statista: 126,90
God. rođenja: 2006
Spol: ž
 

 

 

Visina: 90
Težina: 14
Konf. broj: 3
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
79
Broj statista: 107,80
God. rođenja: 2003
Spol: m
 

 

 

Visina: 109
Težina: 14
Konf. broj: 98/104
Broj cipela:
Broj košulje: 98
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđezelena
80
Broj statista: 5,76
God. rođenja: 2010
Spol: m
 

 

 

Visina: 92
Težina: 14
Konf. broj: 95
Broj cipela: 27
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđezelena
81
Broj statista: 134,15
God. rođenja: 2008
Spol: ž
 

 

 

Visina: 96
Težina: 15
Konf. broj: 98
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
82
Broj statista: 125,11
God. rođenja: 2006
Spol: m
 

 

 

Visina: 105
Težina: 15
Konf. broj: 4
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
83
Broj statista: 129,51
God. rođenja: 2006
Spol: m
 

 

 

Visina: 98
Težina: 15
Konf. broj: 3
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
84
Broj statista: 5,75
God. rođenja: 2008
Spol: ž
 

 

 

Visina: 106
Težina: 15
Konf. broj: 110
Broj cipela: 28
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: srednja
Boja očiju: plava
85
Broj statista: 101,85
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 107
Težina: 15
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
86
Broj statista: 138,18
God. rođenja: 2009
Spol: ž
 

 

 

Visina: 98
Težina: 15
Konf. broj: 98
Broj cipela: 24
Broj košulje: 98
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
87
Broj statista: 126,75
God. rođenja: 2006
Spol: ž
 

 

 

Visina: 100
Težina: 15
Konf. broj: 3
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
88
Broj statista: 126,25
God. rođenja: 2005
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 98
Težina: 15
Konf. broj: 4
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
89
Broj statista: 152,8
God. rođenja: 2009
Spol: ž
 

 

 

Visina: 100
Težina: 16
Konf. broj: 104
Broj cipela: 24/25
Broj košulje: 104
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
90
Broj statista: 114,38
God. rođenja: 2005
Spol: m
 

 

 

Visina: 94
Težina: 16
Konf. broj: 86-92
Broj cipela:
Broj košulje: 86-92
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
91
Broj statista: 151,91
God. rođenja: 2009
Spol: m
 

 

 

Visina: 103
Težina: 16
Konf. broj: 104-110
Broj cipela: 25
Broj košulje: 98
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
92
Broj statista: 5,126
God. rođenja: 2009
Spol: m
 

 

 

Visina: 105
Težina: 16
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
93
Broj statista: 114,61
God. rođenja: 2003
Spol: m
 

 

 

Visina: 105
Težina: 16
Konf. broj: 104-110
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
94
Broj statista: 115,8
God. rođenja: 2005
Spol: m
 

 

 

Visina: 120
Težina: 16
Konf. broj: 104
Broj cipela:
Broj košulje: 104
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
95
Broj statista: 111,77
God. rođenja: 2003
Spol: ž
 

 

 

Visina: 105
Težina: 16
Konf. broj: 110
Broj cipela:
Broj košulje: 110
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
96
Broj statista: 136,68
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 110
Težina: 16
Konf. broj: 104
Broj cipela: 28-9
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
97
Broj statista: 118,16
God. rođenja: 2006
Spol: ž
 

 

 

Visina: 95
Težina: 16
Konf. broj: 98
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
98
Broj statista: 118,38
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 110
Težina: 16
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
99
Broj statista: 154,75
God. rođenja: 2010
Spol: m
 

 

 

Visina: 100
Težina: 16
Konf. broj: 110
Broj cipela: 27
Broj košulje: 110
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
100
Broj statista: 101,83
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 109
Težina: 17
Konf. broj: 115
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
101
Broj statista: 138,42
God. rođenja: 2008
Spol: m
 

 

 

Visina: 110
Težina: 17
Konf. broj: 4
Broj cipela: 25
Broj košulje: 4
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
102
Broj statista: 129,11
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 100
Težina: 17
Konf. broj: 4
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
103
Broj statista: 153,27
God. rođenja: 2007
Spol: m
 

 

 

Visina: 110
Težina: 17
Konf. broj: 116
Broj cipela: 27
Broj košulje: 116
  
Boja kose: crvena
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
104
Broj statista: 151,43
God. rođenja: 2007
Spol: m
 

 

 

Visina: 120
Težina: 17
Konf. broj: 4
Broj cipela: 24/25
Broj košulje: 4
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
105
Broj statista: 5,98
God. rođenja: 2009
Spol: m
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 102
Težina: 17
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: srednja
Boja očiju: plava
106
Broj statista: 129,3
God. rođenja: 2004
Spol: ž
 

 

 

Visina: 115
Težina: 17
Konf. broj: 6
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
107
Broj statista: 137,50
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 115
Težina: 17
Konf. broj: 6
Broj cipela: 26/27
Broj košulje: 6
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
108
Broj statista: 110,22
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 110
Težina: 17
Konf. broj: 110
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
109
Broj statista: 153,77
God. rođenja: 2010
Spol: ž
 

 

 

Visina: 107
Težina: 17
Konf. broj: 104/110
Broj cipela: 27
Broj košulje: 104/110
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
110
Broj statista: 124,55
God. rođenja: 2005
Spol: ž
 

 

 

Visina: 105
Težina: 17
Konf. broj: 4
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
111
Broj statista: 120,29
God. rođenja: 2005
Spol: ž
 

 

 

Visina: 80
Težina: 18
Konf. broj: 4
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
112
Broj statista: 121,45
God. rođenja: 2004
Spol: m
 

 

 

Visina: 105
Težina: 18
Konf. broj: 6
Broj cipela: 28
Broj košulje:
  
Boja kose: plavosmeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
113
Broj statista: 118,14
God. rođenja: 2003
Spol: ž
 

 

 

Visina: 110
Težina: 18
Konf. broj: 104-110
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
114
Broj statista: 153,96
God. rođenja: 2010
Spol: ž
 

 

 

Visina: 109
Težina: 18
Konf. broj: 104/110
Broj cipela: 27
Broj košulje: 104/110
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: plava
115
Broj statista: 154,35
God. rođenja: 2008
Spol: m
 

 

 

Visina: 112
Težina: 18
Konf. broj: 110-112
Broj cipela: 28
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
116
Broj statista: 5,121
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 115
Težina: 18
Konf. broj:
Broj cipela: 28
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
117
Broj statista: 99,56
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 110
Težina: 18
Konf. broj: 116
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
118
Broj statista: 152,7
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 116
Težina: 18
Konf. broj: 116
Broj cipela: 28
Broj košulje: 116
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
119
Broj statista: 134,88
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 100
Težina: 18
Konf. broj: 110
Broj cipela: 27
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
120
Broj statista: 151,95
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 110
Težina: 18
Konf. broj: 116
Broj cipela: 29/30
Broj košulje: 116
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
121
Broj statista: 124,76
God. rođenja: 2003
Spol: ž
 

 

 

Visina: 110
Težina: 18
Konf. broj: 5
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
122
Broj statista: 152,9
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 115
Težina: 19
Konf. broj: 116
Broj cipela: 27/28
Broj košulje: 116
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
123
Broj statista: 129,50
God. rođenja: 2004
Spol: ž
 

 

 

Visina: 112
Težina: 19
Konf. broj: 6
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
124
Broj statista: 108,44
God. rođenja: 2002
Spol: m
 

 

 

Visina: 104
Težina: 19
Konf. broj: 6
Broj cipela:
Broj košulje: 6
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
125
Broj statista: 151,65
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 116
Težina: 19
Konf. broj: 118 5-6
Broj cipela: 29
Broj košulje: 5-6
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
126
Broj statista: 117,98
God. rođenja: 2005
Spol: m
 

 

 

Visina: 100
Težina: 20
Konf. broj: 110
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
127
Broj statista: 129,69
God. rođenja: 2006
Spol: ž
 

 

 

Visina: 103
Težina: 20
Konf. broj: 3/4
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
128
Broj statista: 128,36
God. rođenja: 2003
Spol: ž
 

 

 

Visina: 120
Težina: 20
Konf. broj: 6
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
129
Broj statista: 117,97
God. rođenja: 2001
Spol: m
 

 

 

Visina: 125
Težina: 20
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
130
Broj statista: 152,60
God. rođenja: 2006
Spol: m
 

 

 

Visina: 110
Težina: 20
Konf. broj: 110
Broj cipela: 28
Broj košulje: 110
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
131
Broj statista: 121,44
God. rođenja: 2003
Spol: ž
 

 

 

Visina: 120
Težina: 20
Konf. broj: 4
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plavosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
132
Broj statista: 110,19
God. rođenja: 2003
Spol: ž
 

 

 

Visina: 115
Težina: 20
Konf. broj: 116
Broj cipela:
Broj košulje: 116
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
133
Broj statista: 128,30
God. rođenja: 2005
Spol: m
 

 

 

Visina: 115
Težina: 20
Konf. broj: 4
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
134
Broj statista: 118,61
God. rođenja: 2004
Spol: m
 

 

 

Visina: 120
Težina: 20
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
135
Broj statista: 137,92
God. rođenja: 2005
Spol: m
 

 

 

Visina: 126
Težina: 20
Konf. broj: 128
Broj cipela: 31
Broj košulje: 128
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
136
Broj statista: 132,10
God. rođenja: 2005
Spol: ž
 

 

 

Visina: 122
Težina: 20
Konf. broj: 116/122
Broj cipela: 28/29
Broj košulje: 116
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
137
Broj statista: 160,76
God. rođenja: 2009
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 115
Težina: 20
Konf. broj: 104
Broj cipela: 28
Broj košulje: -
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
138
Broj statista: 115,18
God. rođenja: 2003
Spol: m
 

 

 

Visina: 110
Težina: 20
Konf. broj: 110
Broj cipela:
Broj košulje: 3
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
139
Broj statista: 132,3
God. rođenja: 2004
Spol: ž
 

 

 

Visina: 115
Težina: 20
Konf. broj: 6
Broj cipela: 29
Broj košulje: 6
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
140
Broj statista: 151,90
God. rođenja: 2006
Spol: m
 

 

 

Visina: 115
Težina: 20
Konf. broj: 116
Broj cipela: 30
Broj košulje: 116
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
141
Broj statista: 5,74
God. rođenja: 2005
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 117
Težina: 20
Konf. broj: 122/128
Broj cipela: 29/30
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
142
Broj statista: 154,88
God. rođenja: 2009
Spol: m
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 114
Težina: 20
Konf. broj: 4
Broj cipela: 31
Broj košulje: 4
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: crna
143
Broj statista: 99,57
God. rođenja: 2000
Spol: m
 

 

 

Visina: 115
Težina: 20
Konf. broj: 116
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
144
Broj statista: 133,13
God. rođenja: 2005
Spol: m
 

 

 

Visina: 125
Težina: 20
Konf. broj: 6
Broj cipela: 30
Broj košulje: 6
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
145
Broj statista: 138,17
God. rođenja: 2006
Spol: m
 

 

 

Visina: 115
Težina: 20
Konf. broj: 116
Broj cipela: 29
Broj košulje: 116
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
146
Broj statista: 117,68
God. rođenja: 2003
Spol: ž
 

 

 

Visina: 110
Težina: 20
Konf. broj: S
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
147
Broj statista: 117,11
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 120
Težina: 20
Konf. broj: 8
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
148
Broj statista: 151,20
God. rođenja: 2005
Spol: ž
 

 

 

Visina: 121
Težina: 21
Konf. broj: 116
Broj cipela: 29/5
Broj košulje: 116
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
149
Broj statista: 122,23
God. rođenja: 2003
Spol: m
 

 

 

Visina: 120
Težina: 21
Konf. broj: 6
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
150
Broj statista: 127,5
God. rođenja: 2004
Spol: ž
 

 

 

Visina: 116
Težina: 21
Konf. broj: 6
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
151
Broj statista: 152,41
God. rođenja: 2008
Spol: ž
 

 

 

Visina: 123
Težina: 21
Konf. broj: 122
Broj cipela: 31
Broj košulje: 104
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
152
Broj statista: 128,28
God. rođenja: 2004
Spol: m
 

 

 

Visina: 120
Težina: 21
Konf. broj: 5
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
153
Broj statista: 151,28
God. rođenja: 2005
Spol: m
 

 

 

Visina: 118
Težina: 22
Konf. broj: 122
Broj cipela: 32
Broj košulje: 122
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđezelena
154
Broj statista: 116,951
God. rođenja: 2003
Spol: ž
 

 

 

Visina: 115
Težina: 22
Konf. broj: 5-6
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
155
Broj statista: 5,127
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 120
Težina: 22
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
156
Broj statista: 132,9
God. rođenja: 2003
Spol: m
 

 

 

Visina: 125
Težina: 22
Konf. broj: 122/128
Broj cipela: 33/34
Broj košulje: 122/128
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
157
Broj statista: 110,20
God. rođenja: 2001
Spol: m
 

 

 

Visina: 116
Težina: 22
Konf. broj: 116
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
158
Broj statista: 120,99
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 121
Težina: 22
Konf. broj: 6-8
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
159
Broj statista: 109,85
God. rođenja: 2001
Spol: m
 

 

 

Visina: 120
Težina: 22
Konf. broj: 68
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
160
Broj statista: 136,92
God. rođenja: 2005
Spol: ž
 

 

 

Visina: 131
Težina: 22
Konf. broj: 128/6
Broj cipela: 30
Broj košulje: 128/6
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
161
Broj statista: 153,26
God. rođenja: 2007
Spol: m
 

 

 

Visina: 115
Težina: 22
Konf. broj: 116
Broj cipela: 29
Broj košulje: 116
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
162
Broj statista: 124,89
God. rođenja: 2003
Spol: m
 

 

 

Visina: 115
Težina: 22
Konf. broj: 5
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
163
Broj statista: 123,74
God. rođenja: 2000
Spol: ž
 

 

 

Visina: 125
Težina: 22
Konf. broj: 10
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
164
Broj statista: 127,64
God. rođenja: 2003
Spol: ž
 

 

 

Visina: 120
Težina: 23
Konf. broj: 7
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
165
Broj statista: 127,6
God. rođenja: 2003
Spol: ž
 

 

 

Visina: 125
Težina: 23
Konf. broj: 6
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
166
Broj statista: 107,85
God. rođenja: 2000
Spol: m
 

 

 

Visina: 123
Težina: 23
Konf. broj: 6/8
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
167
Broj statista: 138,16
God. rođenja: 2004
Spol: ž
 

 

 

Visina: 128
Težina: 23
Konf. broj: 128
Broj cipela: 32
Broj košulje: 128
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
168
Broj statista: 137,44
God. rođenja: 2004
Spol: ž
 

 

 

Visina: 130
Težina: 24
Konf. broj: 8
Broj cipela: 31/32
Broj košulje: 8
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
169
Broj statista: 109,60
God. rođenja: 2000
Spol: ž
 

 

 

Visina: 124
Težina: 24
Konf. broj: 8 DJ
Broj cipela:
Broj košulje: 8
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
170
Broj statista: 121,51
God. rođenja: 2003
Spol: ž
 

 

 

Visina: 118
Težina: 24
Konf. broj: 116
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plavosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
171
Broj statista: 151,62
God. rođenja: 2008
Spol: ž
 

 

 

Visina: 128
Težina: 24
Konf. broj: 6-8
Broj cipela: 33
Broj košulje:
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
172
Broj statista: 114,95
God. rođenja: 2000
Spol: ž
 

 

 

Visina: 126
Težina: 24
Konf. broj: 8
Broj cipela:
Broj košulje: 8
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
173
Broj statista: 160,77
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 121
Težina: 24
Konf. broj: 121
Broj cipela: 30
Broj košulje: -
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
174
Broj statista: 125,95
God. rođenja: 2000
Spol: ž
 

 

 

Visina: 139
Težina: 24
Konf. broj: 10
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
175
Broj statista: 120,27
God. rođenja: 2003
Spol: m
 

 

 

Visina: 120
Težina: 25
Konf. broj: 6
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
176
Broj statista: 101,28
God. rođenja: 1998
Spol: ž
 

 

 

Visina: 140
Težina: 25
Konf. broj: 8
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
177
Broj statista: 5,8
God. rođenja: 2002
Spol: m
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 129
Težina: 25
Konf. broj: 8
Broj cipela: 34
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
178
Broj statista: 151,29
God. rođenja: 2003
Spol: m
 

 

 

Visina: 126
Težina: 25
Konf. broj: 128
Broj cipela: 34
Broj košulje: 128
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđezelena
179
Broj statista: 107,40
God. rođenja: 2000
Spol: m
 

 

 

Visina: 130
Težina: 25
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
180
Broj statista: 128,85
God. rođenja: 2001
Spol: ž
 

 

 

Visina: 130
Težina: 25
Konf. broj: 134
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: crna
181
Broj statista: 128,84
God. rođenja: 2001
Spol: ž
 

 

 

Visina: 130
Težina: 25
Konf. broj: 134
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: crna
182
Broj statista: 5,90
God. rođenja: 2007
Spol: m
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 125
Težina: 25
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
183
Broj statista: 105,11
God. rođenja: 1998
Spol: ž
 

 

 

Visina: 140
Težina: 25
Konf. broj: 8-10
Broj cipela:
Broj košulje: 8-10
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
184
Broj statista: 152,42
God. rođenja: 2005
Spol: ž
 

 

 

Visina: 126
Težina: 25
Konf. broj: 128
Broj cipela: 32
Broj košulje: 128
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
185
Broj statista: 108,40
God. rođenja: 1998
Spol: ž
 

 

 

Visina: 131
Težina: 25
Konf. broj: 10
Broj cipela:
Broj košulje: 10
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
186
Broj statista: 153,30
God. rođenja: 2007
Spol: ž
 

 

 

Visina: 125
Težina: 25
Konf. broj: 122-128
Broj cipela: 31
Broj košulje: 116
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
187
Broj statista: 114,63
God. rođenja: 2001
Spol: ž
 

 

 

Visina: 135
Težina: 25
Konf. broj: 122
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
188
Broj statista: 101,57
God. rođenja: 2000
Spol: ž
 

 

 

Visina: 110
Težina: 25
Konf. broj: 24
Broj cipela:
Broj košulje: M
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
189
Broj statista: 110,41
God. rođenja: 1998
Spol: ž
 

 

 

Visina: 133
Težina: 25
Konf. broj: 134
Broj cipela:
Broj košulje: 134
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
190
Broj statista: 128,29
God. rođenja: 2001
Spol: ž
 

 

 

Visina: 130
Težina: 25
Konf. broj: 8
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
191
Broj statista: 129,24
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 125
Težina: 25
Konf. broj: 8
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
192
Broj statista: 75,70
God. rođenja: 1998
Spol: m
 

 

 

Visina: 125
Težina: 25
Konf. broj: 8
Broj cipela: 34
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
193
Broj statista: 126,23
God. rođenja: 2003
Spol: m
 

 

 

Visina: 122
Težina: 25
Konf. broj: 6
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
194
Broj statista: 111,76
God. rođenja: 2000
Spol: m
 

 

 

Visina: 128
Težina: 26
Konf. broj: 128
Broj cipela:
Broj košulje: 128
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
195
Broj statista: 137,2
God. rođenja: 2004
Spol: ž
 

 

 

Visina: 134
Težina: 26
Konf. broj: 140
Broj cipela: 33
Broj košulje: 140
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
196
Broj statista: 99,59
God. rođenja: 2000
Spol: ž
 

 

 

Visina: 126
Težina: 26
Konf. broj: 128
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
197
Broj statista: 105,47
God. rođenja: 2000
Spol: m
 

 

 

Visina: 128
Težina: 26
Konf. broj: 128
Broj cipela:
Broj košulje: 128
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
198
Broj statista: 98,45
God. rođenja: 1999
Spol: ž
 

 

 

Visina: 130
Težina: 26
Konf. broj: 8
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
199
Broj statista: 99,48
God. rođenja: 2001
Spol: m
 

 

 

Visina: 100
Težina: 26
Konf. broj: 116
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
200
Broj statista: 124,56
God. rođenja: 2003
Spol: m
 

 

 

Visina: 115
Težina: 26
Konf. broj: 6
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
201
Broj statista: 123,78
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 140
Težina: 26
Konf. broj: 8
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
202
Broj statista: 108,43
God. rođenja: 2000
Spol: m
 

 

 

Visina: 110
Težina: 27
Konf. broj: 8
Broj cipela:
Broj košulje: 8
  
Boja kose: crna
Dužina kose:
Boja očiju: smeđezelena
203
Broj statista: 107,84
God. rođenja: 1999
Spol: ž
 

 

 

Visina: 129
Težina: 27
Konf. broj: 8/10
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
204
Broj statista: 133,28
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 134
Težina: 27
Konf. broj: 134
Broj cipela: 33
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plavozelena
205
Broj statista: 115,67
God. rođenja: 2000
Spol: m
 

 

 

Visina: 127
Težina: 27
Konf. broj: 8
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
206
Broj statista: 109,59
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 105
Težina: 27
Konf. broj: 6 DJ
Broj cipela:
Broj košulje: 6
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
207
Broj statista: 98,44
God. rođenja: