1
Broj statista: 73,51
God. rođenja: 1952
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 78
Konf. broj: 46
Broj cipela: 40
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
2
Broj statista: 99,48
God. rođenja: 2001
Spol: m
 

 

 

Visina: 100
Težina: 26
Konf. broj: 116
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
3
Broj statista: 92,47
God. rođenja: 1987
Spol: m
 

 

 

Visina: 179
Težina: 64
Konf. broj: 48
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plavozelena
4
Broj statista: 76,47
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 65
Konf. broj: 40/42
Broj cipela: 40
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plavozelena
5
Broj statista: 56,53
God. rođenja: 1950
Spol: m
 

 

 

Visina: 172
Težina: 87
Konf. broj: 52
Broj cipela: 42
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
6
Broj statista: 124,98
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 64
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
7
Broj statista: 121,88
God. rođenja: 1993
Spol: m
 

 

 

Visina: 180
Težina: 70
Konf. broj: 16
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
8
Broj statista: 120,22
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 173
Težina: 58
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crvena
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđezelena
9
Broj statista: 119,34
God. rođenja: 1944
Spol: ž
 

 

 

Visina: 158
Težina: 95
Konf. broj: 50
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: sijeda
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
10
Broj statista: 122,59
God. rođenja: 1990
Spol: m
 

 

 

Visina: 181
Težina: 72
Konf. broj: 50
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
11
Broj statista: 124,3
God. rođenja: 1991
Spol: m
 

 

 

Visina: 180
Težina: 67
Konf. broj: 54
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
12
Broj statista: 97,84
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Blizanci

 

Visina: 166
Težina: 54
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
13
Broj statista: 120,59
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 57
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
14
Broj statista: 120,58
God. rođenja: 1949
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 67
Konf. broj: 40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
15
Broj statista: 95,90
God. rođenja: 1972
Spol: ž
 

 

 

Visina: 173
Težina: 95
Konf. broj: 48
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
16
Broj statista: 118,54
God. rođenja: 1984
Spol: ž
 

 

 

Visina: 178
Težina: 62
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđezelena
17
Broj statista: 95,84
God. rođenja: 1969
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 68
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crvena
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
18
Broj statista: 120,57
God. rođenja: 1995
Spol: m
 

 

 

Visina: 150
Težina: 40
Konf. broj: 14
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: crna
19
Broj statista: 121,87
God. rođenja: 1968
Spol: m
 

 

 

Visina: 189
Težina: 110
Konf. broj: 58
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
20
Broj statista: 99,34
God. rođenja: 1980
Spol: m
 

 

 

Visina: 178
Težina: 69
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
21
Broj statista: 98,45
God. rođenja: 1999
Spol: ž
 

 

 

Visina: 130
Težina: 26
Konf. broj: 8
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
22
Broj statista: 102,80
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 51
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
23
Broj statista: 99,15
God. rođenja: 1993
Spol: m
 

 

 

Visina: 158
Težina: 43
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: crna
24
Broj statista: 99,14
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 55
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
25
Broj statista: 120,93
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 51
Konf. broj: 34
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
26
Broj statista: 98,78
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 168
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
27
Broj statista: 120,60
God. rođenja: 1986
Spol: m
 

 

 

Visina: 175
Težina: 73
Konf. broj: 50
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
28
Broj statista: 98,71
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 55
Konf. broj: 34-36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
29
Broj statista: 122,60
God. rođenja: 1936
Spol: m
 

 

 

Visina: 185
Težina: 90
Konf. broj: 54
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: prosijeda
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
30
Broj statista: 98,48
God. rođenja: 2005
Spol: ž
 

 

 

Visina: 0
Težina: 9
Konf. broj: 2
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
31
Broj statista: 117,53
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 62
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
32
Broj statista: 98,44
God. rođenja: 1997
Spol: ž
 

 

 

Visina: 130
Težina: 27
Konf. broj: 10
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
33
Broj statista: 98,43
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 143
Težina: 32
Konf. broj: 12
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
34
Broj statista: 98,42
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 157
Težina: 45
Konf. broj: 14
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
35
Broj statista: 98,11
God. rođenja: 1955
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 75
Konf. broj: 40/42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
36
Broj statista: 97,92
God. rođenja: 1959
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 58
Konf. broj: 36/38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
37
Broj statista: 110,44
God. rođenja: 1953
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 85
Konf. broj: 44
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
38
Broj statista: 97,83
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Blizanci

 

Visina: 166
Težina: 55
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
39
Broj statista: 98,49
God. rođenja: 1974
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 54
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
40
Broj statista: 128,87
God. rođenja: 1983
Spol: m
 

 

 

Visina: 183
Težina: 85
Konf. broj: 50
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
41
Broj statista: 117,51
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 175
Težina: 63
Konf. broj: 36/38
Broj cipela: 39/40
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
42
Broj statista: 118,64
God. rođenja: 1978
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 85
Konf. broj: 46
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
43
Broj statista: 118,63
God. rođenja: 1951
Spol: ž
 

 

 

Visina: 156
Težina: 83
Konf. broj: 44
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
44
Broj statista: 121,86
God. rođenja: 1974
Spol: ž
 

 

 

Visina: 174
Težina: 62
Konf. broj: 40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
45
Broj statista: 121,85
God. rođenja: 1991
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 183
Težina: 80
Konf. broj: 40
Broj cipela: 45
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: crna
46
Broj statista: 118,30
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 183
Težina: 70
Konf. broj: 40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
47
Broj statista: 117,52
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 70
Konf. broj: 40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
48
Broj statista: 128,85
God. rođenja: 2001
Spol: ž
 

 

 

Visina: 130
Težina: 25
Konf. broj: 134
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: crna
49
Broj statista: 125,11
God. rođenja: 2006
Spol: m
 

 

 

Visina: 105
Težina: 15
Konf. broj: 4
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
50
Broj statista: 118,62
God. rođenja: 1958
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 69
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
51
Broj statista: 120,21
God. rođenja: 1980
Spol: m
 

 

 

Visina: 184
Težina: 84
Konf. broj: 52
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
52
Broj statista: 116,52
God. rođenja: 1949
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 75
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
53
Broj statista: 122,23
God. rođenja: 2003
Spol: m
 

 

 

Visina: 120
Težina: 21
Konf. broj: 6
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
54
Broj statista: 121,84
God. rođenja: 1936
Spol: ž
 

 

 

Visina: 150
Težina: 75
Konf. broj: 44
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
55
Broj statista: 5,26
God. rođenja: 1983
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 184
Težina: 78
Konf. broj: 50
Broj cipela: 43
Broj košulje:
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
56
Broj statista: 117,50
God. rođenja: 2000
Spol: m
 

 

 

Visina: 145
Težina: 38
Konf. broj: 9
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
57
Broj statista: 116,53
God. rođenja: 1951
Spol: ž
 

 

 

Visina: 156
Težina: 70
Konf. broj: 44
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
58
Broj statista: 110,45
God. rođenja: 1987
Spol: m
 

 

 

Visina: 175
Težina: 85
Konf. broj: L
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
59
Broj statista: 99,56
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 110
Težina: 18
Konf. broj: 116
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
60
Broj statista: 128,84
God. rođenja: 2001
Spol: ž
 

 

 

Visina: 130
Težina: 25
Konf. broj: 134
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: crna
61
Broj statista: 121,14
God. rođenja: 1989
Spol: m
 

 

 

Visina: 188
Težina: 70
Konf. broj: 43
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
62
Broj statista: 121,13
God. rođenja: 1952
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 78
Konf. broj: 44
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
63
Broj statista: 118,31
God. rođenja: 1997
Spol: m
 

 

 

Visina: 156
Težina: 47
Konf. broj: M
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
64
Broj statista: 120,55
God. rođenja: 1958
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 60
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
65
Broj statista: 116,54
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 169
Težina: 52
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
66
Broj statista: 125,41
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 57
Konf. broj: 36/38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
67
Broj statista: 109,67
God. rođenja: 1983
Spol: m
 

 

 

Visina: 195
Težina: 90
Konf. broj: L/XL
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
68
Broj statista: 125,13
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 173
Težina: 66
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
69
Broj statista: 125,12
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 180
Težina: 55
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
70
Broj statista: 122,57
God. rođenja: 1936
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 72
Konf. broj: 44
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
71
Broj statista: 120,56
God. rođenja: 1999
Spol: m
 

 

 

Visina: 134
Težina: 35
Konf. broj: 10
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: crna
72
Broj statista: 93,19
God. rođenja: 1952
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 64
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
73
Broj statista: 99,44
God. rođenja: 1950
Spol: ž
 

 

 

Visina: 155
Težina: 72
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
74
Broj statista: 122,58
God. rođenja: 1988
Spol: m
 

 

 

Visina: 176
Težina: 67
Konf. broj: 50
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
75
Broj statista: 117,56
God. rođenja: 1953
Spol: m
 

 

 

Visina: 170
Težina: 89
Konf. broj: 52
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: prosijeda
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
76
Broj statista: 5,21
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 172
Težina: 65
Konf. broj: 38/40
Broj cipela: 39
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
77
Broj statista: 5,6
God. rođenja: 1975
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 166
Težina: 54
Konf. broj: 38
Broj cipela: 37
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
78
Broj statista: 101,77
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
79
Broj statista: 101,76
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 169
Težina: 60
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
80
Broj statista: 101,71
God. rođenja: 1995
Spol: m
 

 

 

Visina: 150
Težina: 40
Konf. broj: 12
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
81
Broj statista: 117,55
God. rođenja: 1956
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 75
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
82
Broj statista: 128,70
God. rođenja: 1997
Spol: m
 

 

 

Visina: 186
Težina: 79
Konf. broj: L
Broj cipela: 45
Broj košulje:
  
Boja kose: narančasta
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
83
Broj statista: 101,61
God. rođenja: 1983
Spol: m
 

 

 

Visina: 183
Težina: 79
Konf. broj: 48-50
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
84
Broj statista: 101,83
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 109
Težina: 17
Konf. broj: 115
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
85
Broj statista: 128,66
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 63
Konf. broj: 38
Broj cipela: 39
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
86
Broj statista: 128,67
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 152
Težina: 43
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
87
Broj statista: 128,68
God. rođenja: 1977
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 56
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
88
Broj statista: 16,1
God. rođenja: 1998
Spol: m
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 165
Težina: 62
Konf. broj: 12
Broj cipela: 41
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđezelena
89
Broj statista: 101,37
God. rođenja: 1971
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 50
Konf. broj: 38/40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
90
Broj statista: 99,52
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 173
Težina: 55
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
91
Broj statista: 101,62
God. rođenja: 1975
Spol: m
 

 

 

Visina: 175
Težina: 65
Konf. broj: 50-52
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
92
Broj statista: 101,96
God. rođenja: 1978
Spol: ž
 

 

 

Visina: 162
Težina: 53
Konf. broj: 38-40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
93
Broj statista: 102,13
God. rođenja: 1942
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 70
Konf. broj: 42/44
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
94
Broj statista: 102,12
God. rođenja: 1970
Spol: ž
 

 

 

Visina: 153
Težina: 52
Konf. broj: 36-38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
95
Broj statista: 128,58
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 60
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
96
Broj statista: 128,59
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
97
Broj statista: 128,60
God. rođenja: 1958
Spol: m
 

 

 

Visina: 172
Težina: 100
Konf. broj: 52
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
98
Broj statista: 128,61
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 63
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
99
Broj statista: 101,78
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 50
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
100
Broj statista: 101,98
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 56
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
101
Broj statista: 101,79
God. rođenja: 1988
Spol: m
 

 

 

Visina: 187
Težina: 84
Konf. broj: 52
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
102
Broj statista: 131,54
God. rođenja: 1982
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 60
Konf. broj: M
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
103
Broj statista: 101,93
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 173
Težina: 65
Konf. broj: 40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
104
Broj statista: 128,64
God. rođenja: 1969
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 79
Konf. broj: 44
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
105
Broj statista: 128,65
God. rođenja: 1989
Spol: m
 

 

 

Visina: 182
Težina: 72
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
106
Broj statista: 101,85
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 107
Težina: 15
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
107
Broj statista: 101,84
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 180
Težina: 68
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
108
Broj statista: 128,71
God. rođenja: 1962
Spol: ž
 

 

 

Visina: 174
Težina: 85
Konf. broj: 44
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
109
Broj statista: 128,62
God. rođenja: 1987
Spol: m
 

 

 

Visina: 180
Težina: 78
Konf. broj: 52
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
110
Broj statista: 128,83
God. rođenja: 1999
Spol: m
 

 

 

Visina: 140
Težina: 35
Konf. broj: 144
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
111
Broj statista: 128,82
God. rođenja: 1989
Spol: m
 

 

 

Visina: 175
Težina: 80
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
112
Broj statista: 126,34
God. rođenja: 1948
Spol: ž
 

 

 

Visina: 162
Težina: 65
Konf. broj: 40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: sijeda
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
113
Broj statista: 101,3
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 52
Konf. broj: 36-38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
114
Broj statista: 101,2
God. rođenja: 1979
Spol: ž
 

 

 

Visina: 162
Težina: 69
Konf. broj: 40-42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
115
Broj statista: 101,1
God. rođenja: 1941
Spol: ž
 

 

 

Visina: 162
Težina: 69
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
116
Broj statista: 99,94
God. rođenja: 1952
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 75
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
117
Broj statista: 128,69
God. rođenja: 1997
Spol: m
 

 

 

Visina: 168
Težina: 60
Konf. broj: 164
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
118
Broj statista: 99,91
God. rođenja: 1979
Spol: m
 

 

 

Visina: 195
Težina: 85
Konf. broj: 54
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđezelena
119
Broj statista: 128,80
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 47
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
120
Broj statista: 99,59
God. rođenja: 2000
Spol: ž
 

 

 

Visina: 126
Težina: 26
Konf. broj: 128
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
121
Broj statista: 121,89
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 56
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
122
Broj statista: 99,58
God. rođenja: 1999
Spol: m
 

 

 

Visina: 130
Težina: 30
Konf. broj: 134
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
123
Broj statista: 99,57
God. rođenja: 2000
Spol: m
 

 

 

Visina: 115
Težina: 20
Konf. broj: 116
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
124
Broj statista: 120,91
God. rođenja: 1993
Spol: m
 

 

 

Visina: 170
Težina: 65
Konf. broj: 40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
125
Broj statista: 99,53
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 181
Težina: 62
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđezelena
126
Broj statista: 99,92
God. rođenja: 1973
Spol: ž
 

 

 

Visina: 172
Težina: 60
Konf. broj: 38 - 40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
127
Broj statista: 101,18
God. rođenja: 1951
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 65
Konf. broj: 38/40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
128
Broj statista: 128,72
God. rođenja: 1985
Spol: m
 

 

 

Visina: 193
Težina: 95
Konf. broj: XL
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
129
Broj statista: 128,73
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 60
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
130
Broj statista: 101,28
God. rođenja: 1998
Spol: ž
 

 

 

Visina: 140
Težina: 25
Konf. broj: 8
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
131
Broj statista: 101,27
God. rođenja: 1955
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 70
Konf. broj: 44
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: prosijeda
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
132
Broj statista: 128,74
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 52
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
133
Broj statista: 128,75
God. rođenja: 1989
Spol: m
 

 

 

Visina: 182
Težina: 77
Konf. broj: L
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
134
Broj statista: 128,81
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 173
Težina: 60
Konf. broj: 40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
135
Broj statista: 128,77
God. rođenja: 1978
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 65
Konf. broj: 40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
136
Broj statista: 101,6
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 54
Konf. broj: 40-42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
137
Broj statista: 128,78
God. rođenja: 1953
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 58
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crvena
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
138
Broj statista: 120,15
God. rođenja: 1936
Spol: m
 

 

 

Visina: 170
Težina: 80
Konf. broj: 54
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: sijeda
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
139
Broj statista: 122,14
God. rođenja: 1941
Spol: m
 

 

 

Visina: 170
Težina: 90
Konf. broj: 54
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
140
Broj statista: 126,60
God. rođenja: 1976
Spol: ž
 

 

 

Visina: 169
Težina: 57
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
141
Broj statista: 126,61
God. rođenja: 1991
Spol: m
 

 

 

Visina: 180
Težina: 70
Konf. broj: 50
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
142
Broj statista: 128,79
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 176
Težina: 57
Konf. broj: 40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
143
Broj statista: 128,88
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 178
Težina: 68
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
144
Broj statista: 128,76
God. rođenja: 1986
Spol: ž
 

 

 

Visina: 168
Težina: 71
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
145
Broj statista: 117,43
God. rođenja: 1948
Spol: ž
 

 

 

Visina: 166
Težina: 65
Konf. broj: 40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
146
Broj statista: 129,35
God. rođenja: 1987
Spol: m
 

 

 

Visina: 185
Težina: 88
Konf. broj: 52
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
147
Broj statista: 156,27
God. rođenja: 1995
Spol: ž
 

 

 

Visina: 177
Težina: 60
Konf. broj: M 38
Broj cipela: 40
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
148
Broj statista: 129,36
God. rođenja: 1989
Spol: m
 

 

 

Visina: 184
Težina: 83
Konf. broj: 52
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
149
Broj statista: 134,25
God. rođenja: 1964
Spol: m
 

 

 

Visina: 185
Težina: 75
Konf. broj: 50
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
150
Broj statista: 134,82
God. rođenja: 1961
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 63
Konf. broj: 38
Broj cipela: 38
Broj košulje:
  
Boja kose: tamnoplava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
151
Broj statista: 153,66
God. rođenja: 1996
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Djeca

 

Visina: 173
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela: 38
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
152
Broj statista: 120,92
God. rođenja: 1961
Spol: m
 

 

 

Visina: 176
Težina: 80
Konf. broj: 48
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: sijeda
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
153
Broj statista: 155,91
God. rođenja: 1993
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 177
Težina: 71
Konf. broj: S/M
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
154
Broj statista: 129,31
God. rođenja: 1994
Spol: m
 

 

 

Visina: 180
Težina: 90
Konf. broj: XL
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
155
Broj statista: 129,37
God. rođenja: 1955
Spol: ž
 

 

 

Visina: 162
Težina: 60
Konf. broj: 38/40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: pepeljasta
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
156
Broj statista: 129,38
God. rođenja: 1979
Spol: ž
 

 

 

Visina: 155
Težina: 55
Konf. broj: 38/40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: pepeljasta
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
157
Broj statista: 129,39
God. rođenja: 1978
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 55
Konf. broj: 38/40
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: zelena
158
Broj statista: 129,40
God. rođenja: 1951
Spol: ž
 

 

 

Visina: 172
Težina: 64
Konf. broj: 40/42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđezelena
159
Broj statista: 155,69
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 179
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
160
Broj statista: 155,66
God. rođenja: 1993
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 183
Težina: 70
Konf. broj: 48
Broj cipela: 42
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
161
Broj statista: 155,92
God. rođenja: 1997
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 184
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
162
Broj statista: 129,24
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 125
Težina: 25
Konf. broj: 8
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
163
Broj statista: 156,67
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 175
Težina: 58
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
164
Broj statista: 129,18
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 163
Težina: 52
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crvena
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
165
Broj statista: 129,19
God. rođenja: 1987
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 63
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
166
Broj statista: 129,20
God. rođenja: 1983
Spol: m
 

 

 

Visina: 176
Težina: 70
Konf. broj: 48
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
167
Broj statista: 129,21
God. rođenja: 1963
Spol: m
 

 

 

Visina: 185
Težina: 100
Konf. broj: 56
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plavozelena
168
Broj statista: 129,22
God. rođenja: 1961
Spol: ž
 

 

 

Visina: 157
Težina: 68
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
169
Broj statista: 129,34
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 65
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crvena
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
170
Broj statista: 129,23
God. rođenja: 1976
Spol: ž
 

 

 

Visina: 172
Težina: 55
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: smeđa
171
Broj statista: 129,33
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

 

Visina: 173
Težina: 60
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
172
Broj statista: 129,25
God. rođenja: 1951
Spol: m
 

 

 

Visina: 190
Težina: 95
Konf. broj: 56
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: sijeda
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
173
Broj statista: 129,27
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 58
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
174
Broj statista: 129,28
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 172
Težina: 54
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
175
Broj statista: 156,39
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 60
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: zelena
176
Broj statista: 129,29
God. rođenja: 1993
Spol: m
 

 

 

Visina: 187
Težina: 88
Konf. broj: 54
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
177
Broj statista: 129,30
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 62
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
178
Broj statista: 155,62
God. rođenja: 1985
Spol: ž
 

 

 

Visina: 180
Težina: 65
Konf. broj: 38
Broj cipela: 41
Broj košulje:
  
Boja kose: tamnosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
179
Broj statista: 2,7
God. rođenja: 1983
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 172
Težina: 58
Konf. broj: 36-38
Broj cipela: 38-39
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
180
Broj statista: 155,12
God. rođenja: 1981
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 169
Težina: 57
Konf. broj:
Broj cipela: 39
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
181
Broj statista: 155,65
God. rođenja: 1995
Spol: m
 

 

 

Visina: 183
Težina: 78
Konf. broj: L
Broj cipela: 43-44
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
182
Broj statista: 155,27
God. rođenja: 1974
Spol: m
 

 

Kategorija:

Muški modeli

 

Visina: 184
Težina: 75
Konf. broj: 48
Broj cipela: 44
Broj košulje:
  
Boja kose: pepeljasta
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
183
Broj statista: 129,51
God. rođenja: 2006
Spol: m
 

 

 

Visina: 98
Težina: 15
Konf. broj: 3
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
184
Broj statista: 155,25
God. rođenja: 0
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 0
Težina: 0
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose:
Dužina kose:
Boja očiju:
185
Broj statista: 129,52
God. rođenja: 1996
Spol: ž
 

 

 

Visina: 161
Težina: 56
Konf. broj: 14
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
186
Broj statista: 129,53
God. rođenja: 1991
Spol: ž
 

 

 

Visina: 167
Težina: 53
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
187
Broj statista: 129,49
God. rođenja: 1993
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 58
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
188
Broj statista: 129,55
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 52
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđe crvena
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
189
Broj statista: 129,48
God. rođenja: 1984
Spol: m
 

 

 

Visina: 180
Težina: 75
Konf. broj: 48
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
190
Broj statista: 155,9
God. rođenja: 2002
Spol: ž
 

 

 

Visina: 153
Težina: 50
Konf. broj: L
Broj cipela: 37
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: plavozelena
191
Broj statista: 129,56
God. rođenja: 1990
Spol: m
 

 

 

Visina: 187
Težina: 80
Konf. broj: 50
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
192
Broj statista: 155,4
God. rođenja: 2013
Spol: m
 

 

 

Visina: 8
Težina: 66
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
193
Broj statista: 74,53
God. rođenja: 1945
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 65
Konf. broj: 40
Broj cipela: 38
Broj košulje:
  
Boja kose: crvena
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
194
Broj statista: 155,3
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 17
Težina: 59
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
195
Broj statista: 155,2
God. rođenja: 1997
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 168
Težina: 53
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: plava
196
Broj statista: 155,1
God. rođenja: 1994
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 170
Težina: 57
Konf. broj: 36
Broj cipela: 39
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: duga
Boja očiju:
197
Broj statista: 129,54
God. rođenja: 1988
Spol: m
 

 

 

Visina: 184
Težina: 65
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđe crvena
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
198
Broj statista: 155,39
God. rođenja: 1957
Spol: ž
 

 

 

Visina: 164
Težina: 53
Konf. broj: 36
Broj cipela: 37
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
199
Broj statista: 117,60
God. rođenja: 1945
Spol: ž
 

 

 

Visina: 169
Težina: 85
Konf. broj: 48
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
200
Broj statista: 75,70
God. rođenja: 1998
Spol: m
 

 

 

Visina: 125
Težina: 25
Konf. broj: 8
Broj cipela: 34
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: smeđa
201
Broj statista: 155,54
God. rođenja: 1965
Spol: ž
 

 

 

Visina: 180
Težina: 83
Konf. broj: 42
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: srednja
Boja očiju: smeđa
202
Broj statista: 129,42
God. rođenja: 1990
Spol: ž
 

 

 

Visina: 165
Težina: 50
Konf. broj: 36
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
203
Broj statista: 155,51
God. rođenja: 1956
Spol: ž
 

 

 

Visina: 189
Težina: 85
Konf. broj: 46
Broj cipela: 42
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: kratka
Boja očiju: zelena
204
Broj statista: 129,43
God. rođenja: 1992
Spol: m
 

 

 

Visina: 178
Težina: 75
Konf. broj: 46
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: plava
Dužina kose: kratka
Boja očiju: plava
205
Broj statista: 129,50
God. rođenja: 2004
Spol: ž
 

 

 

Visina: 112
Težina: 19
Konf. broj: 6
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: svijetlosmeđa
Dužina kose: poluduga
Boja očiju: plava
206
Broj statista: 129,45
God. rođenja: 1992
Spol: ž
 

 

 

Visina: 170
Težina: 67
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: crna
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
207
Broj statista: 129,41
God. rođenja: 1989
Spol: ž
 

 

 

Visina: 174
Težina: 60
Konf. broj: 38
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: zelena
208
Broj statista: 155,38
God. rođenja: 1988
Spol: ž
 

 

Kategorija:

Ženski modeli

 

Visina: 164
Težina: 54
Konf. broj:
Broj cipela:
Broj košulje:
  
Boja kose: smeđa
Dužina kose: duga
Boja očiju: smeđa
209
Broj statista: 117,46
God. rođenja: 1948
Spol: ž
 

 

 

Visina: 160
Težina: 60
Konf. broj: