Statistika posjeta za www.statisti.com

Period zbrajanja: Sijecanj 2005
Generirano 02-Feb-2005 00:13 Central European Standard Time

[Dnevna statistika] [Statistika po satu] [URL-ovi] [Ulaz] [Izlaz] [Kompjuteri] [Referiranja] [Pretraga] [Browseri] [Zemlje]

Mjesecna statistika za Sijecanj 2005
Ukupno pristupa 714614
Ukupno datoteka 560486
Ukupno Stranica 70056
Ukupno Posjeta 13868
Ukupno KBajta 9489914
Ukupno razlicitih kompjutera 6924
Ukupno razlicitih URL-ova 6695
Ukupno razlicitih referiranja 339
Ukupno razlicitih browsera 713
. prosjek Max
Pristupa na sat 960 9800
Pristupa na dan 23052 55812
Datoteka na dan 18080 43014
Datoteka na sat 2259 5265
Posjeta na dan 447 1116
KBajta na dan 306126 917791
Pristupa po kodu
Undefined response code 24572
Code 200 - OK 560486
Code 206 - Partial Content 5905
Code 301 - Moved Permanently 154
Code 302 - Found 243
Code 304 - Not Modified 119054
Code 400 - Bad Request 6
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 3748
Code 405 - Method Not Allowed 15
Code 406 - Not Acceptable 1
Code 500 - Internal Server Error 428

Pristupi po danu za Sijecanj 2005

Dnevna statistika za Sijecanj 2005
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjutera KB
1 3884 0.54% 2390 0.43% 624 0.89% 213 1.54% 135 1.95% 37985 0.40%
2 6122 0.86% 3574 0.64% 529 0.76% 219 1.58% 204 2.95% 39867 0.42%
3 13486 1.89% 8544 1.52% 1266 1.81% 361 2.60% 336 4.85% 135378 1.43%
4 20037 2.80% 12687 2.26% 1739 2.48% 435 3.14% 382 5.52% 219427 2.31%
5 17282 2.42% 12122 2.16% 1745 2.49% 349 2.52% 286 4.13% 215649 2.27%
6 14741 2.06% 10089 1.80% 1613 2.30% 315 2.27% 267 3.86% 195630 2.06%
7 12590 1.76% 7388 1.32% 1363 1.95% 373 2.69% 333 4.81% 114008 1.20%
8 7385 1.03% 4300 0.77% 810 1.16% 280 2.02% 221 3.19% 65148 0.69%
9 12945 1.81% 8437 1.51% 1620 2.31% 317 2.29% 268 3.87% 123301 1.30%
10 18663 2.61% 13106 2.34% 1639 2.34% 416 3.00% 343 4.95% 247960 2.61%
11 17018 2.38% 11929 2.13% 1715 2.45% 392 2.83% 338 4.88% 202355 2.13%
12 16942 2.37% 10821 1.93% 1601 2.29% 472 3.40% 324 4.68% 196052 2.07%
13 16271 2.28% 10910 1.95% 1716 2.45% 438 3.16% 367 5.30% 202967 2.14%
14 17230 2.41% 12511 2.23% 1643 2.35% 416 3.00% 372 5.37% 244889 2.58%
15 47201 6.61% 39167 6.99% 3987 5.69% 462 3.33% 389 5.62% 873258 9.20%
16 27879 3.90% 21051 3.76% 2979 4.25% 614 4.43% 480 6.93% 440667 4.64%
17 55812 7.81% 43014 7.67% 5265 7.52% 1116 8.05% 671 9.69% 917791 9.67%
18 30745 4.30% 22698 4.05% 2721 3.88% 497 3.58% 438 6.33% 462380 4.87%
19 179 0.03% 158 0.03% 10 0.01% 3 0.02% 3 0.04% 2815 0.03%
20 9848 1.38% 8789 1.57% 714 1.02% 163 1.18% 164 2.37% 121121 1.28%
21 24561 3.44% 21708 3.87% 2327 3.32% 429 3.09% 378 5.46% 350276 3.69%
22 24369 3.41% 17714 3.16% 2446 3.49% 284 2.05% 246 3.55% 316671 3.34%
23 22536 3.15% 19545 3.49% 2397 3.42% 363 2.62% 326 4.71% 313961 3.31%
24 40599 5.68% 35304 6.30% 3414 4.87% 515 3.71% 422 6.09% 456455 4.81%
25 31359 4.39% 26102 4.66% 3370 4.81% 505 3.64% 405 5.85% 397597 4.19%
26 27683 3.87% 23278 4.15% 2818 4.02% 507 3.66% 418 6.04% 379914 4.00%
27 33299 4.66% 29041 5.18% 3152 4.50% 528 3.81% 407 5.88% 395617 4.17%
28 32262 4.51% 26675 4.76% 2822 4.03% 521 3.76% 415 5.99% 411998 4.34%
29 16697 2.34% 14641 2.61% 2634 3.76% 694 5.00% 357 5.16% 191544 2.02%
30 46897 6.56% 40455 7.22% 4824 6.89% 862 6.22% 568 8.20% 592467 6.24%
31 48092 6.73% 42338 7.55% 4553 6.50% 847 6.11% 604 8.72% 624765 6.58%

Pristupi po satu za Sijecanj 2005

Statistika po satu za Sijecanj 2005
Sat Pristupa Datoteka Stranica KB
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 384 11922 1.67% 289 8966 1.60% 51 1607 2.29% 5681 176118 1.86%
1 249 7730 1.08% 191 5936 1.06% 51 1587 2.27% 4180 129566 1.37%
2 169 5255 0.74% 137 4261 0.76% 31 986 1.41% 3570 110663 1.17%
3 60 1876 0.26% 42 1320 0.24% 15 493 0.70% 750 23245 0.24%
4 85 2659 0.37% 51 1588 0.28% 28 897 1.28% 899 27859 0.29%
5 80 2502 0.35% 51 1607 0.29% 14 463 0.66% 974 30207 0.32%
6 158 4903 0.69% 111 3466 0.62% 21 673 0.96% 2085 64648 0.68%
7 416 12919 1.81% 297 9228 1.65% 47 1464 2.09% 4759 147544 1.55%
8 947 29384 4.11% 752 23315 4.16% 74 2316 3.31% 11526 357311 3.77%
9 1285 39864 5.58% 1017 31547 5.63% 103 3200 4.57% 16317 505826 5.33%
10 1217 37743 5.28% 918 28465 5.08% 111 3450 4.92% 15652 485204 5.11%
11 1576 48884 6.84% 1199 37193 6.64% 144 4483 6.40% 22607 700830 7.38%
12 1643 50939 7.13% 1347 41775 7.45% 146 4542 6.48% 21291 660014 6.95%
13 1484 46024 6.44% 1223 37929 6.77% 134 4156 5.93% 17904 555036 5.85%
14 1634 50666 7.09% 1339 41537 7.41% 162 5047 7.20% 24912 772269 8.14%
15 1462 45325 6.34% 1157 35887 6.40% 142 4419 6.31% 20917 648421 6.83%
16 1489 46176 6.46% 1207 37432 6.68% 127 3958 5.65% 16977 526291 5.55%
17 1334 41384 5.79% 1033 32029 5.71% 125 3875 5.53% 16534 512552 5.40%
18 1656 51338 7.18% 1277 39594 7.06% 150 4662 6.65% 18521 574143 6.05%
19 1362 42223 5.91% 1069 33144 5.91% 133 4124 5.89% 19750 612237 6.45%
20 1446 44826 6.27% 1107 34325 6.12% 143 4445 6.34% 19760 612568 6.45%
21 1242 38516 5.39% 935 28989 5.17% 115 3592 5.13% 15938 494067 5.21%
22 1072 33232 4.65% 860 26686 4.76% 109 3389 4.84% 15897 492817 5.19%
23 591 18324 2.56% 460 14267 2.55% 71 2228 3.18% 8725 270478 2.85%

Prvih 30 od 6695 URL-ova
# Pristupa KB URL
1 21187 2.96% 1903122 20.05% /statisti.asp
2 12791 1.79% 137859 1.45% /
3 12205 1.71% 7200 0.08% /statisti_01.css
4 8709 1.22% 209738 2.21% /projekti.asp
5 6829 0.96% 64457 0.68% /statist_detail.asp
6 3297 0.46% 73388 0.77% /aktualno.asp
7 1727 0.24% 23445 0.25% /pretrazivanje.asp
8 968 0.14% 8384 0.09% /kontakt.htm
9 965 0.14% 29113 0.31% /list.asp
10 769 0.11% 4689 0.05% /onama.htm
11 739 0.10% 34720 0.37% /logs/usage_200501.html
12 602 0.08% 14847 0.16% /projekti_e.asp
13 550 0.08% 870 0.01% /slike.asp
14 423 0.06% 4286 0.05% /logs/
15 274 0.04% 8543 0.09% /logs/usage_200411.html
16 242 0.03% 7848 0.08% /logs/usage_200412.html
17 223 0.03% 1815 0.02% /trazi.asp
18 95 0.01% 8662 0.09% /statisti_e.asp
19 93 0.01% 1215 0.01% /akt.asp
20 92 0.01% 7694 0.08% /akt_arh.asp
21 89 0.01% 1395 0.01% /forward.htm
22 86 0.01% 8967 0.09% /unos/dog_list.asp
23 75 0.01% 207 0.00% /unos/menu.asp
24 73 0.01% 496 0.01% /index_e.asp
25 53 0.01% 27 0.00% /unos/index1.asp
26 47 0.01% 396 0.00% /unos/dog_izmj.asp
27 43 0.01% 24 0.00% /unos/
28 37 0.01% 1060 0.01% /list_e.asp
29 34 0.00% 27 0.00% /unos/dog_izmj1.asp
30 28 0.00% 265 0.00% /statist_detail_e.asp

Prvih 30 od 6695 URL-ova po KB
# Pristupa KB URL
1 21187 2.96% 1903122 20.05% /statisti.asp
2 8709 1.22% 209738 2.21% /projekti.asp
3 12791 1.79% 137859 1.45% /
4 3297 0.46% 73388 0.77% /aktualno.asp
5 6829 0.96% 64457 0.68% /statist_detail.asp
6 739 0.10% 34720 0.37% /logs/usage_200501.html
7 965 0.14% 29113 0.31% /list.asp
8 1727 0.24% 23445 0.25% /pretrazivanje.asp
9 17 0.00% 17139 0.18% /list_bs.asp
10 602 0.08% 14847 0.16% /projekti_e.asp
11 86 0.01% 8967 0.09% /unos/dog_list.asp
12 95 0.01% 8662 0.09% /statisti_e.asp
13 274 0.04% 8543 0.09% /logs/usage_200411.html
14 968 0.14% 8384 0.09% /kontakt.htm
15 242 0.03% 7848 0.08% /logs/usage_200412.html
16 92 0.01% 7694 0.08% /akt_arh.asp
17 12205 1.71% 7200 0.08% /statisti_01.css
18 769 0.11% 4689 0.05% /onama.htm
19 423 0.06% 4286 0.05% /logs/
20 24 0.00% 2294 0.02% /unos/proj_list.asp
21 223 0.03% 1815 0.02% /trazi.asp
22 13 0.00% 1797 0.02% /logs/usage_200402.html
23 15 0.00% 1721 0.02% /logs/usage_200406.html
24 89 0.01% 1395 0.01% /forward.htm
25 13 0.00% 1390 0.01% /logs/usage_200403.html
26 93 0.01% 1215 0.01% /akt.asp
27 9 0.00% 1167 0.01% /logs/usage_200410.html
28 37 0.01% 1060 0.01% /list_e.asp
29 9 0.00% 1017 0.01% /logs/usage_200405.html
30 9 0.00% 913 0.01% /logs/usage_200408.html

Prvih 30 od 56 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 12791 1.79% 10717 80.36% /
2 8709 1.22% 564 4.23% /projekti.asp
3 3297 0.46% 491 3.68% /aktualno.asp
4 21187 2.96% 229 1.72% /statisti.asp
5 602 0.08% 228 1.71% /projekti_e.asp
6 739 0.10% 161 1.21% /logs/usage_200501.html
7 6829 0.96% 94 0.70% /statist_detail.asp
8 93 0.01% 81 0.61% /akt.asp
9 423 0.06% 78 0.58% /logs/
10 968 0.14% 77 0.58% /kontakt.htm
11 769 0.11% 68 0.51% /onama.htm
12 242 0.03% 66 0.49% /logs/usage_200412.html
13 92 0.01% 65 0.49% /akt_arh.asp
14 89 0.01% 62 0.46% /forward.htm
15 274 0.04% 59 0.44% /logs/usage_200411.html
16 73 0.01% 48 0.36% /index_e.asp
17 550 0.08% 24 0.18% /slike.asp
18 1727 0.24% 21 0.16% /pretrazivanje.asp
19 965 0.14% 17 0.13% /list.asp
20 223 0.03% 15 0.11% /trazi.asp
21 19 0.00% 14 0.10% /kontakt_e.htm
22 37 0.01% 14 0.10% /list_e.asp
23 43 0.01% 13 0.10% /unos/
24 15 0.00% 9 0.07% /logs/usage_200406.html
25 17 0.00% 9 0.07% /onama_e.htm
26 95 0.01% 9 0.07% /statisti_e.asp
27 13 0.00% 7 0.05% /logs/usage_200402.html
28 13 0.00% 7 0.05% /logs/usage_200403.html
29 9 0.00% 7 0.05% /logs/usage_200405.html
30 9 0.00% 5 0.04% /logs/usage_200404.html

Prvih 30 od 55 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 12791 1.79% 7099 53.28% /
2 3297 0.46% 1979 14.85% /aktualno.asp
3 21187 2.96% 1061 7.96% /statisti.asp
4 8709 1.22% 1047 7.86% /projekti.asp
5 6829 0.96% 484 3.63% /statist_detail.asp
6 968 0.14% 372 2.79% /kontakt.htm
7 602 0.08% 238 1.79% /projekti_e.asp
8 739 0.10% 161 1.21% /logs/usage_200501.html
9 423 0.06% 128 0.96% /logs/
10 769 0.11% 128 0.96% /onama.htm
11 93 0.01% 87 0.65% /akt.asp
12 242 0.03% 77 0.58% /logs/usage_200412.html
13 965 0.14% 49 0.37% /list.asp
14 73 0.01% 47 0.35% /index_e.asp
15 92 0.01% 46 0.35% /akt_arh.asp
16 274 0.04% 42 0.32% /logs/usage_200411.html
17 550 0.08% 41 0.31% /slike.asp
18 89 0.01% 37 0.28% /forward.htm
19 1727 0.24% 31 0.23% /pretrazivanje.asp
20 19 0.00% 15 0.11% /kontakt_e.htm
21 86 0.01% 15 0.11% /unos/dog_list.asp
22 95 0.01% 14 0.11% /statisti_e.asp
23 37 0.01% 11 0.08% /list_e.asp
24 17 0.00% 10 0.08% /onama_e.htm
25 223 0.03% 8 0.06% /trazi.asp
26 13 0.00% 6 0.05% /logs/usage_200402.html
27 9 0.00% 6 0.05% /logs/usage_200408.html
28 9 0.00% 6 0.05% /logs/usage_200410.html
29 9 0.00% 5 0.04% /logs/usage_200404.html
30 9 0.00% 5 0.04% /logs/usage_200405.html

Prvih 30 od 6924 kompjutera
# Pristupa Datoteka KB Posjeta Kompjuter
1 28426 3.98% 27192 4.85% 236196 2.49% 22 0.16% 217.14.216.17
2 15881 2.22% 14990 2.67% 343878 3.62% 70 0.50% sdgate2.sava.sczg.hr
3 8966 1.25% 5592 1.00% 132702 1.40% 6 0.04% 193.198.17.211
4 8932 1.25% 7191 1.28% 161413 1.70% 51 0.37% sdgate2.cvjetno.sczg.hr
5 6958 0.97% 5833 1.04% 159271 1.68% 17 0.12% 193.198.17.121
6 6747 0.94% 6746 1.20% 46383 0.49% 1 0.01% 194-152-207-160.adsl.net.t-com.hr
7 4536 0.63% 2834 0.51% 86500 0.91% 2 0.01% 83-131-8-184.adsl.net.t-com.hr
8 3975 0.56% 3318 0.59% 74111 0.78% 61 0.44% vis.efzg.hr
9 3823 0.53% 3772 0.67% 90160 0.95% 7 0.05% wall2.grad.hr
10 3716 0.52% 2982 0.53% 86916 0.92% 24 0.17% 213.191.146.178
11 3481 0.49% 3442 0.61% 109471 1.15% 19 0.14% porin.agrokor.hr
12 3241 0.45% 3217 0.57% 94912 1.00% 3 0.02% 193.22.81.60
13 3212 0.45% 1818 0.32% 27329 0.29% 105 0.76% skyscraper.ina.hr
14 3056 0.43% 3005 0.54% 48510 0.51% 12 0.09% 213.191.146.154
15 2855 0.40% 464 0.08% 9963 0.10% 32 0.23% proxy.pravosudje.hr
16 2693 0.38% 2287 0.41% 57956 0.61% 1 0.01% 83-131-9-184.adsl.net.t-com.hr
17 2622 0.37% 2573 0.46% 76190 0.80% 1 0.01% 83-131-11-112.adsl.net.t-com.hr
18 2575 0.36% 2573 0.46% 24661 0.26% 1 0.01% 83-131-79-14.adsl.net.t-com.hr
19 2534 0.35% 2525 0.45% 50732 0.53% 20 0.14% 161.53.174.11
20 2448 0.34% 2081 0.37% 58327 0.61% 1 0.01% 194-152-207-219.adsl.net.t-com.hr
21 2418 0.34% 2253 0.40% 62476 0.66% 1 0.01% 83-131-8-196.adsl.net.t-com.hr
22 2341 0.33% 2339 0.42% 11905 0.13% 2 0.01% 193.198.209.10
23 2210 0.31% 2165 0.39% 47776 0.50% 2 0.01% 83-131-73-169.adsl.net.t-com.hr
24 2126 0.30% 1920 0.34% 49359 0.52% 7 0.05% pingo.fsb.hr
25 2123 0.30% 1075 0.19% 33822 0.36% 21 0.15% 194.152.251.1
26 2091 0.29% 1649 0.29% 39321 0.41% 2 0.01% 83-131-66-155.adsl.net.t-com.hr
27 2085 0.29% 1643 0.29% 23079 0.24% 67 0.48% 217.68.80.37
28 1996 0.28% 1993 0.36% 53220 0.56% 2 0.01% medik.agram.mef.hr
29 1948 0.27% 1948 0.35% 25762 0.27% 6 0.04% centrix.webair.com
30 1948 0.27% 1876 0.33% 45188 0.48% 24 0.17% fwcp.ht.hr

Prvih 30 od 6924 kompjutera po KB
# Pristupa Datoteka KB Posjeta Kompjuter
1 15881 2.22% 14990 2.67% 343878 3.62% 70 0.50% sdgate2.sava.sczg.hr
2 28426 3.98% 27192 4.85% 236196 2.49% 22 0.16% 217.14.216.17
3 8932 1.25% 7191 1.28% 161413 1.70% 51 0.37% sdgate2.cvjetno.sczg.hr
4 6958 0.97% 5833 1.04% 159271 1.68% 17 0.12% 193.198.17.121
5 8966 1.25% 5592 1.00% 132702 1.40% 6 0.04% 193.198.17.211
6 3481 0.49% 3442 0.61% 109471 1.15% 19 0.14% porin.agrokor.hr
7 3241 0.45% 3217 0.57% 94912 1.00% 3 0.02% 193.22.81.60
8 3823 0.53% 3772 0.67% 90160 0.95% 7 0.05% wall2.grad.hr
9 3716 0.52% 2982 0.53% 86916 0.92% 24 0.17% 213.191.146.178
10 4536 0.63% 2834 0.51% 86500 0.91% 2 0.01% 83-131-8-184.adsl.net.t-com.hr
11 2622 0.37% 2573 0.46% 76190 0.80% 1 0.01% 83-131-11-112.adsl.net.t-com.hr
12 3975 0.56% 3318 0.59% 74111 0.78% 61 0.44% vis.efzg.hr
13 634 0.09% 634 0.11% 70896 0.75% 79 0.57% 38.113.204.238.svwh.net
14 2418 0.34% 2253 0.40% 62476 0.66% 1 0.01% 83-131-8-196.adsl.net.t-com.hr
15 2448 0.34% 2081 0.37% 58327 0.61% 1 0.01% 194-152-207-219.adsl.net.t-com.hr
16 2693 0.38% 2287 0.41% 57956 0.61% 1 0.01% 83-131-9-184.adsl.net.t-com.hr
17 1996 0.28% 1993 0.36% 53220 0.56% 2 0.01% medik.agram.mef.hr
18 2534 0.35% 2525 0.45% 50732 0.53% 20 0.14% 161.53.174.11
19 1875 0.26% 1678 0.30% 50433 0.53% 2 0.01% dh71-233.xnet.hr
20 2126 0.30% 1920 0.34% 49359 0.52% 7 0.05% pingo.fsb.hr
21 1820 0.25% 1792 0.32% 49064 0.52% 1 0.01% lns01-0141.dsl.iskon.hr
22 3056 0.43% 3005 0.54% 48510 0.51% 12 0.09% 213.191.146.154
23 2210 0.31% 2165 0.39% 47776 0.50% 2 0.01% 83-131-73-169.adsl.net.t-com.hr
24 6747 0.94% 6746 1.20% 46383 0.49% 1 0.01% 194-152-207-160.adsl.net.t-com.hr
25 1657 0.23% 1639 0.29% 45761 0.48% 1 0.01% 83-131-3-4.adsl.net.t-com.hr
26 1948 0.27% 1876 0.33% 45188 0.48% 24 0.17% fwcp.ht.hr
27 1683 0.24% 1572 0.28% 44492 0.47% 4 0.03% 193.198.214.223
28 1428 0.20% 1356 0.24% 43184 0.46% 1 0.01% 83-131-2-127.adsl.net.t-com.hr
29 1743 0.24% 1523 0.27% 42780 0.45% 5 0.04% 161.53.191.50
30 1423 0.20% 1418 0.25% 41189 0.43% 1 0.01% 83-131-6-255.adsl.net.t-com.hr

Prvih 30 od 339 referiranja
# Pristupa Referer
1 1433 0.20% http://www.google.com/search
2 1104 0.15% http://64.233.183.104/search
3 734 0.10% http://www1.homeunix.org/
4 650 0.09% http://www.mingholee.com
5 502 0.07% http://66.102.9.104/search
6 472 0.07% http://www.jimspornlist.com
7 393 0.05% http://216.239.59.104/search
8 325 0.05% http://www.andrewlace.com
9 325 0.05% http://www.jenniferconnor.com
10 325 0.05% http://www.sarahsterling.com
11 325 0.05% http://www.stephjones.com
12 324 0.05% http://www.jimtaylor.com
13 324 0.05% http://www.johnhuron.com
14 246 0.03% http://unlimited.eclub.lv/
15 241 0.03% http://round.100free.com/
16 236 0.03% http://www.black-white.us/incest
17 227 0.03% http://64.233.183.104/custom
18 221 0.03% http://www.daddyswhores.net/
19 172 0.02% http://dirty.isa-geek.org/
20 154 0.02% http://trail.bounceme.net/
21 140 0.02% http://www.google.com/custom
22 124 0.02% http://incest-stories.autosearch.cc/
23 121 0.02% http://magiclinks.home.ro/
24 121 0.02% http://wet.atspace.org/
25 116 0.02% http://gallery.shacknet.nu/
26 106 0.01% http://www.index.hr/forum/topic.aspx
27 102 0.01% http://kazaa-lite.ath.cx
28 102 0.01% http://stars-nackt.ath.cx
29 88 0.01% http://havefun.game-host.org/
30 85 0.01% http://site.servegame.org/

Prvih 30 od 239 tekstova pretrazivanja
# Pristupa Tekst pretrazivanja
1 543 32.42% statisti
2 194 11.58% prva klapa
3 165 9.85% www.statisti.com
4 146 8.72% inces incest ncest
5 44 2.63% statisti.com
6 42 2.51% luka nižetić
7 22 1.31% statiranje
8 21 1.25% kruške i jabuke
9 19 1.13% www.statisti
10 16 0.96% bolesna braća
11 13 0.78% prljavo kazalište
12 12 0.72% statist
13 11 0.66% rafo
14 11 0.66% učilica
15 10 0.60% www.statisti.com.
16 9 0.54% agencija za statiste
17 9 0.54% vesna pisarović
18 9 0.54% zagrebačka banka
19 8 0.48% gregori baquet
20 8 0.48% www.statisti .com
21 7 0.42% duga mračna noć
22 7 0.42% ivana banfić
23 7 0.42% klapa
24 6 0.36% gibonni
25 6 0.36% konjanik
26 6 0.36% čokolada
27 5 0.30% related:www.statisti.com/
28 5 0.30% statisti prva klapa
29 5 0.30% vanna
30 5 0.30% www.statisti. com

Prvih 30 od 713 korisnickih programa
# Pristupa Korisnicki program
1 182329 25.51% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 117069 16.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 36436 5.10% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.7.5)+Gecko/20041107+Firefox/1.0
4 30952 4.33% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
5 30724 4.30% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
6 29896 4.18% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
7 29534 4.13% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)
8 11815 1.65% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98;+DigExt)
9 9655 1.35% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98;+Win+9x+4.90)
10 9346 1.31% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+HTnet_max100)
11 8299 1.16% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+HTnet_max100;+SV1)
12 7191 1.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+NT+5.0)
13 5316 0.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+FunWebProducts;+Crazy+Browser+1.0.5)
14 5177 0.72% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+FunWebProducts)
15 4462 0.62% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
16 4457 0.62% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+98)
17 3768 0.53% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+Crazy+Browser+1.0.5)
18 3759 0.53% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+HTnet_max100;+TCom_MAX200b;+Crazy+Browser+1.0.5)
19 3681 0.52% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)+Opera+7.54++[en]
20 3202 0.45% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+HTnet_build100)
21 3006 0.42% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.2;+.NET+CLR+1.1.4322)
22 2826 0.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+Win+9x+4.90)
23 2808 0.39% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.7)+Gecko/20040803+Firefox/0.9.3
24 2680 0.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+VIPonline1)
25 2598 0.36% Mozilla/4.05+(Macintosh;+I;+PPC)
26 2346 0.33% MSProxy/2.0
27 2340 0.33% Opera/7.54u1+(Windows+NT+5.1;+U)++[en]
28 2285 0.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+VIPonline1)
29 2263 0.32% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98)
30 2000 0.28% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.0.3705)

Pristup po zemljama za Sijecanj 2005

Prvih 30 od 56 zemalja
# Pristupa Datoteka KB Zemlja
1 572106 80.06% 443127 79.06% 7534227 79.39% Hrvatska
2 115034 16.10% 97393 17.38% 1601183 16.87% Nedefinirano/Nepoznato
3 9831 1.38% 7557 1.35% 174323 1.84% Mrezne domene (net)
4 9230 1.29% 5866 1.05% 112788 1.19% SAD komercijalni (com)
5 2582 0.36% 1172 0.21% 16303 0.17% Slovenija
6 837 0.12% 775 0.14% 3524 0.04% Njemacka
7 739 0.10% 629 0.11% 10916 0.12% Austrija
8 524 0.07% 515 0.09% 4854 0.05% Meksiko
9 509 0.07% 498 0.09% 2669 0.03% Svedska
10 440 0.06% 435 0.08% 10107 0.11% SAD vojni (mil)
11 392 0.05% 372 0.07% 3588 0.04% Bosna i Hercegovina
12 265 0.04% 197 0.04% 2016 0.02% Jugoslavija
13 222 0.03% 214 0.04% 1257 0.01% Nizozemska
14 212 0.03% 209 0.04% 615 0.01% Kanada
15 203 0.03% 161 0.03% 771 0.01% Australija
16 172 0.02% 170 0.03% 952 0.01% Madjarska
17 123 0.02% 117 0.02% 480 0.01% Poljska
18 115 0.02% 108 0.02% 374 0.00% Finska
19 104 0.01% 93 0.02% 737 0.01% Ujedinjeno kraljevstvo (UK)
20 91 0.01% 90 0.02% 936 0.01% Ceska republika
21 84 0.01% 84 0.01% 502 0.01% Svicarska
22 77 0.01% 75 0.01% 667 0.01% Japan
23 72 0.01% 65 0.01% 1528 0.02% Ruska federacija
24 70 0.01% 68 0.01% 471 0.00% Danska
25 69 0.01% 69 0.01% 355 0.00% Norveska
26 66 0.01% 66 0.01% 756 0.01% Organizacije (org)
27 52 0.01% 14 0.00% 219 0.00% Francuska
28 49 0.01% 49 0.01% 612 0.01% Sjedinjene americke drzave
29 42 0.01% 39 0.01% 327 0.00% Rumunjska
30 31 0.00% 31 0.01% 105 0.00% Urugvaj


Generated by Webalizer Version 2.01
Since Opening Ceremony was created in 2002, the New York-based fashion retailer has been primarily driven by its mission to champion cultural diversity. As Opening Ceremony gears up for its 15th anniversary this year,JORDAN CP3 IX MEN the label is appropriately celebrating with a new collection of 47 jackets dubbed the Global Varsity collection. MBT FLAME SCHUHEWe wanted to celebrate the fact that the America we know is comprised of a diverse and expansive group of nations,BASKETBALL SCHUHE said Humberto Leon & Carol Lim,MBT TARIKI MEN founders of Opening Ceremony.AIR JORDAN 3.5 MEN To do so through our iconic varsity jacket felt like a perfect way to highlight each countrys unique attributes through color, symbols and patterns. The global varsity collection will introduce a variety of custom graphics representing each of the 47 jackets, such as an embroidered koi fish on the jacket representing Japan.ADIDAS NMD XR 1 In addition to the varsity jackets,Clarks Originals Schuhe the collection will also feature tees,AIR JORDAN 2 MEN sweatshirts, jersey dresses and caps emblazoned with various international flags. The global varsity collection will be available in limited quantities at Opening Ceremony stores, Opening Ceremonys official site,MBT KIFUNDO MEN and SSENSE, Selfridges and Lane Crawford starting today. Prices range from $55 USD to
Munich based premium footwear brand VOR has just released its Generation 2 Pack for November 2012. The pack feature various styles that all incorporate a clean & classy silhouette with the spirit of classic sports heritage. The release is crafted of premium full grain leather, with a touch of butter-soft nubuck. All four colorways come in a vintage off-white upper and are fortified with a sophisticated bit of color.MBT KITABU GTX SHOES Sitting on the VOR sculptural outsole molded in two vintage colors rounds off the previously mentioned spirit of classic sports heritage.NIKE FLYKNIT RACER HERREN Each package comes with an additional pair of laces in the corresponding color. VOR’Nike Air Huaraches Generation 2 Pack is limited to 500 pairs and is now available at the VOR online store as well as AMEN, Pool and Harvest in Munich. Wyatt Mason penned an article about Ai Weiwei in the December 2011 issue of GQ.AIR JORDAN 2 MEN The article gives a lot of background on the artist, including chronicling his time spent living in New York, in the 1980’MBT Flame Chaussuress.  The article also goes into detail about Ai’ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOWs constant struggle with the PRC. It’s definitely worth the read.NIKE AIR JORDAN RETRO 5 Check it out over here.AIR JORDAN 4 [Photo by: Ai Weiwei,NIKE AIR MAX 90 via GQ].MBT TARIKI MEN
,195 USD. Related Shopping Tips .Nike Air Max 1 Ultra SE